Web Development

Veebiarendus viitab veebisaitide loomisele, loomisele ja hooldamisele. See sisaldab selliseid aspekte nagu veebidisain, veebi avaldamine, veebi programmeerimine ja andmebaaside haldamine.

Kuigi mõisteid "veebiarendaja" ja "veebidisainer" kasutatakse sageli sünonüümidena, ei tähenda need siiski sama. Tehniliselt kujundab veebidisainer veebisaidi liideseid ainult HTML-i ja CSS-i abil. Veebiarendaja võib olla seotud veebisaidi kujundamisega, kuid võib kirjutada veebiskripte ka sellistes keeltes nagu PHP ja ASP. Lisaks võib veebiarendaja aidata säilitada ja uuendada dünaamilise veebisaidi kasutatavat andmebaasi.

Web development refers to building, creating, and an maintaining websites. It includes aspects such as web design, web publishing, web programming, and database management. While the terms "web developer" and "web designer" are often used synonymously, they do not mean the same thing. Technically, a web designer only designs website interfaces using HTML and CSS. A web developer may be involved in designing a website, but may also write web scripts in languages such as PHP and ASP. Additionally, a web developer may help maintain and update a database used by a dynamic website.

Mind huvitab koolitusteema
Web Development