DevOps

Sõna DevOps on kombinatsioon terminitest arendus ja toimingud, mis on mõeldud esindama koostööl põhinevat või jagatud lähenemist ettevõtte rakenduste arendamise ja IT-operatsioonide meeskondade ülesannetele. Laiemas tähenduses on DevOps filosoofia, mis edendab nende meeskondade ja teiste paremat suhtlemist ja koostööd organisatsioonis. DevOps saab muuta tarkvara tarneahelat, teenuseid, töörolle, IT-tööriistu ja parimaid tavasid.

The word DevOps is a combination of the terms development and operations, meant to represent a collaborative or shared approach to the tasks performed by a company's application development and IT operations teams. In its broadest meaning, DevOps is a philosophy that promotes better communication and collaboration between these teams and others - in an organization. DevOps can change the software delivery chain, services, job roles, IT tools and best practices.

Mind huvitab koolitusteema
DevOps