Java

Java on traditsiooniline programmeerimiskeel, mida kasutatakse suuremat arvutuslikku jõudlust vajavate veebiteenuste arendamisel. Tänu pikaaegsele kasutusele serverites ja keele iseloomulikele omadustele on Java abil arendatud rakendused väga turvalised ja veaolukordades paremini hallatud.

Java is a traditional programming language used to develop web services that require higher computational performance. Due to long-term use of servers and the characteristics of the language, applications developed with Java are very secure and better managed in error situations.

Mind huvitab koolitusteema
Java