Networking

Võrgustik on teabe ja ideede vahetamine ühise elukutse või erihuviga inimeste vahel, tavaliselt mitteametlikus sotsiaalses keskkonnas.

Networking on kasutusel spetsialistidel oma tutvusringkondade laiendamiseks, oma valdkonna töövõimaluste tundmaõppimiseks ning teadlikkuse suurendamiseks oma valdkonna või muu maailma uudistest ja suundumustest.

Networking is the exchange of information and ideas among people with a common profession or special interest, usually in an informal social setting. Networking is used by professionals to expand their circles of acquaintances, to find out about job opportunities in their fields, and to increase their awareness of news and trends in their fields or in the greater world.

Mind huvitab koolitusteema
Networking