Illustrator

Illustrator on Adobe'i avaldatud vektorgraafikute redigeerimisprogramm. See on kasulik logode, lõikepiltide, jooniste ja muude täpsete illustratsioonide kujundamiseks.

Illustrator is a vector graphics editing program published by Adobe. It is useful for designing logos, clip art, blueprints, and other precise, resolution-independent illustrations.

Mind huvitab koolitusteema
Illustrator