A/B Testing

A/B testimine on protsess, mille käigus näidatakse sama veebisaidi kahte varianti veebisaidi külastajate erinevatele segmentidele korraga ja võrreldakse, milline variant toob rohkem oodatuid tulemusi.

A/B testing is a process of showing two variants of the same web page to different segments of website visitors at the same time and comparing which variant drives more expected results.

Mind huvitab koolitusteema
A/B Testing