SQL

Struktureeritud päringukeel (SQL) on programmeerimiskeel, mida tavaliselt kasutatakse relatsioonide andmebaasis või andmevoo haldussüsteemides.

Structured Query Language (SQL) is a programming language that is typically used in relational database or data stream management systems.

Mind huvitab koolitusteema
SQL