User Authentication

Kasutaja autentimine on protsess, mis võimaldab seadmel kontrollida võrguressursiga ühenduse loonud isikut. Autentimine on usaldusväärse või valikulise võrgu arvutite jaoks dünaamilise IP-aadressimise (DHCP) kasutamisel väga oluline. Samuti on oluline, kui peate oma kasutajad tuvastama enne, kui lasete neil välise võrgu ressurssidega ühenduse luua.

User authentication is a process that allows a device to verify the identify of someone who connects to a network resource. Authentication is very important when you use dynamic IP addressing (DHCP) for computers on the trusted or optional network. It is also important if you must identify your users before you let them connect to resources on the external network.

Mind huvitab koolitusteema
User Authentication