jQuery

jQuery on avatud lähtekoodiga JavaScripti teek, mis lihtsustab veebirakenduste loomist ja navigeerimist. Täpsemalt lihtsustab jQuery HTML-dokumendi objektimudeli (DOM) manipuleerimist, asünkroonse JavaScripti ja XML-i (Ajax) ning sündmuste käsitlemist. Lisaks kaasab jQuery JavaScripti funktsioonid, käsitsedes CSS-i omadusi, et lisada selliseid efekte nagu veebisaidi fade-ins ja out-id.

jQuery is an open-sourced JavaScript library that simplifies creation and navigation of web applications. Specifically, jQuery simplifies HTML Document Object Model (DOM) manipulation, Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) and event handling. Additionally, jQuery incorporates JavaScript functionalities by manipulating CSS properties to add effects such as fade-ins and outs for website elements.

Mind huvitab koolitusteema
jQuery