Linux

Linux on tuntuim ja enimkasutatud avatud lähtekoodiga operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemina on Linux tarkvara, mis asub kogu muu arvutis oleva tarkvara all, saades nendelt programmidelt päringuid ja edastades need arvuti riistvarale.

Linux is the best-known and most-used open source operating system. As an operating system, Linux is software that sits underneath all of the other software on a computer, receiving requests from those programs and relaying these requests to the computer's hardware.

Mind huvitab koolitusteema
Linux