Network Security

Network Security on lai mõiste, mis hõlmab paljusid tehnoloogiaid, seadmeid ja protsesse. Kõige lihtsamalt öeldes on see reeglite ja vormide kogum, mis on loodud arvutivõrkude ja andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ja juurdepääsetavuse kaitsmiseks nii tarkvara- kui ka riistvaratehnoloogiate abil. Kõik organisatsioonid, olenemata suurusest, tööstusharust või infrastruktuurist, vajavad teatud tüüpi võrguturbe lahendusi, et kaitsta seda tänapäeval looduses pidevalt kasvava küberohu maastiku eest.

Network security is a broad term that covers a multitude of technologies, devices and processes. In its simplest term, it is a set of rules and configurations designed to protect the integrity, confidentiality and accessibility of computer networks and data using both software and hardware technologies. Every organization, regardless of size, industry or infrastructure, requires a degree of network security solutions in place to protect it from the ever-growing landscape of cyber threats in the wild today.

Mind huvitab koolitusteema
Network Security