MySQL

MySQL on Oracle'i toetatud avatud lähtekoodiga relatsioonide andmebaaside haldussüsteem, mis põhineb struktureeritud päringukeelel (SQL). MySQL töötab praktiliselt kõigil platvormidel, kaasa arvatud Linux, UNIX ja Windows. Ehkki seda saab kasutada paljudes rakendustes, seostatakse MySQL-i kõige sagedamini veebirakenduste ja veebiväljaannetega.

MySQL is an Oracle-backed open source relational database management system based on Structured Query Language (SQL). MySQL runs on virtually all platforms, including Linux, UNIX and Windows. Although it can be used in a wide range of applications, MySQL is most often associated with web applications and online publishing.

Mind huvitab koolitusteema
MySQL