.NET

.NET raamistik on Microsofti tarkvaraarenduse raamistik. See pakub kontrollitud programmeerimiskeskkonda, kus on võimalik tarkvara Windowsi-põhistes operatsioonisüsteemides arendada, installida ja käivitada.

The .NET framework is a software development framework from Microsoft. It provides a controlled programming environment where software can be developed, installed and executed on Windows-based operating systems.

Mind huvitab koolitusteema
.NET