Software Quality Assurance

Tarkvara kvaliteedi tagamine (SQA) on protsess, mis tagab, et väljatöötatud tarkvara vastab määratletud või standardiseeritud kvaliteedispetsifikatsioonidele. SQA on tarkvaraarenduse olelusringi (SDLC) käimasolev protsess, mis kontrollib väljatöötatud tarkvara regulaarselt, veendumaks, et see vastab soovitud kvaliteedinõuetele.

Software quality assurance (SQA) is a process that ensures that developed software meets and complies with defined or standardized quality specifications. SQA is an ongoing process within the software development life cycle (SDLC) that routinely checks the developed software to ensure it meets desired quality measures.

Mind huvitab koolitusteema
Software Quality Assurance