Virtual Reality

Virtual reality ehk virtuaalne reaalsus on termin, mida kasutatakse kolmemõõtmelise arvutiga loodud keskkonna kirjeldamiseks, mida inimene saab uurida ja temaga suhelda. See inimene saab osaks sellest virtuaalsest maailmast ning viibib justkui selles keskkonnas, olles sealjuures võimeline nähtud esemeid käsitsema ning toiminguid tegema.

Virtual reality is the term used to describe a three-dimensional, computer generated environment which can be explored and interacted with by a person. That person becomes part of this virtual world or is immersed within this environment and whilst there, is able to manipulate objects or perform a series of actions.

Mind huvitab koolitusteema
Virtual Reality