Project Management

Project management ehk pojektijuhtimine on kriitiline tava, mis rakendab teadmisi protsessidest, oskustest, tööriistadest, tulemustest ja tehnikatest projektide tegevuste jaoks, et tagada kindel tee projekti edukuse saavutamiseks selle eesmärkide ja nõuete täitmisega.

Project management is a critical practice that applies knowledge of process, skills, tools, deliverables, and techniques to project activities to ensure a solid path to project success by meeting goals and requirements.

Mind huvitab koolitusteema
Project Management