Blockchain

Blockchaini tehnoloogia pakub võimalust ebausaldusväärsetele osapooltele ühise digitaalse ajaloo osas konsensuse saavutamiseks. Ühine digiajalugu on oluline, sest digitaalsed varad ja tehingud on teoreetiliselt hõlpsasti võltsitavad ja/või dubleeritavad. Blockchaini tehnoloogia lahendab selle probleemi usaldusväärset vahendajat kasutamata.

Blockchain technology offers a way for untrusted parties to reach consensus on a common digital history. A common digital history is important because digital assets and transactions are in theory easily faked and/or duplicated. Blockchain technology solves this problem without using a trusted intermediary.

Mind huvitab koolitusteema
Blockchain