Ethical Hacking

Eetiline häkkimine on süsteemi turvalisusest mööda hiilimise lubatud tava, et tuvastada võrgus võimalikke andmerikkumisi ja ohte. Süsteemi või võrku omav ettevõte lubab küberturvalisuse inseneridel selliseid toiminguid teha, et süsteemi kaitset testida. Seega, erinevalt pahatahtlikust häkkimisest, on see protsess kavandatud, heaks kiidetud ja mis veelgi olulisem - seaduslik.

Ethical Hacking is an authorized practice of bypassing system security to identify potential data breaches and threats in a network. The company that owns the system or network allows Cyber Security engineers to perform such activities in order to test the system's defenses. Thus, unlike malicious hacking, this process is planned, approved, and more importantly, legal.

Mind huvitab koolitusteema
Ethical Hacking