API

API tähistab rakenduse programmeerimisliidest. See on tarkvaratehnoloogia mõiste, mis viitab sellele, kuidas mitu rakendust saavad üksteisega suhelda ja andmeid hankida. API-d töötavad sisendite ja väljundite kokkuleppel.

API stands for application programming interface. This is a concept in software technology that essentially refers to how multiple applications can interact with and obtain data from one another. APIs operate on an agreement of inputs and outputs.

Mind huvitab koolitusteema
API