Visual Design

Visuaalse disaini eesmärk on parandada disaini/toote esteetilist atraktiivsust ja kasutatavust sobivate piltide, tüpograafia, ruumi, paigutuse ja värviga. Visuaalne disain on midagi enamat kui esteetika. Disainerid paigutavad elemente hoolikalt, et luua liidesed, mis optimeerivad kasutuskogemust. Lisaks kaunite kujunduste loomisele oskavad nad selgitada disaini kontseptsioone ja oma töö taga olevaid otsuseid.

Visual design aims to improve a design's/product's aesthetic appeal and usability with suitable images, typography, space, layout and color. Visual design is about more than aesthetics. Designers place elements carefully to create interfaces that optimize user experience. In addition to creating beautiful designs, they know how to explain design concepts and the decisions behind their work.

Mind huvitab koolitusteema
Visual Design