C#

C# on Microsofti objektorienteeritud programmeerimiskeel, mille eesmärk on ühendada C++ arvutusvõimsus Visual Basicu programmeerimismugavusega. C# põhineb C++ ja sisaldab Java funktsioonidega sarnaseid funktsioone. See on loodud töötama Microsofti .Net platvormiga.

Kuna programmeerijad saavad tugineda olemasolevale koodile, selle asemel, et seda korduvalt kopeerida, muudab C# eeldatavasti uute toodete ja teenuste turule toomise kiiremaks ja odavamaks." C++ "C++ on objektorienteeritud programmeerimiskeel, mida paljud peavad parimaks just suuremahuliste rakenduste loomiseks.

C# is an object-oriented programming language from Microsoft that aims to combine the computing power of C++ with the programming ease of Visual Basic. C# is based on C++ and contains features similar to those of Java. C# is designed to work with Microsoft's .Net platform. Because programmers can build on existing code, rather than repeatedly duplicating it, C# is expected to make it faster and less expensive to get new products and services to market.

Mind huvitab koolitusteema
C#