Game Design

Mängudisain kuulub videomängude arendamise laiema valdkonna alla ja viitab loovuse ja disaini kasutamisele mängu arendamiseks meelelahutuslikel või harivatel eesmärkidel. See hõlmab veenvate lugude, tegelaste, eesmärkide, reeglite ja väljakutsete loomist, mis soodustavad suhtlemist teiste tegelaste, kasutajate või objektidega.

Game design is under the broader field of video game development and refers to the use of creativity and design to develop a game for entertainment or educational purposes. It involves creating compelling stories, characters, goals, rules and challenges that drive interactions with other characters, users or objects.

Mind huvitab koolitusteema
Game Design