HTML

HTML-i kasutatakse elektrooniliste dokumentide loomiseks, mida kuvatakse veebis. Iga leht sisaldab rida ühendusi teiste lehtedega, mida nimetatakse hüperlinkideks. Iga veebisait, mida näete Internetis, on kirjutatud ühe või teise HTML-koodi versiooni abil.

HTML-kood tagab teksti ja piltide õige vormindamise Interneti-brauseris. Ilma HTML-ita ei teaks brauser teksti kuvamist elementidena ega piltide või muude elementide laadimist.

HTML (Hypertext Markup Language) is used to create electronic documents that are displayed on the World Wide Web. Each page contains a series of connections to other pages called hyperlinks. Every web page you see on the Internet is written using one version of HTML code or another. HTML code ensures the proper formatting of text and images for your Internet browser. Without HTML, a browser would not know how to display text as elements or load images or other elements.

Mind huvitab koolitusteema
HTML