Information Technology

Information Technology viitab arvutitarkvara, -süsteemide ja -võrkude arendamisele, hooldamisele ja kasutamisele. See hõlmab nende kasutamist andmete töötlemiseks ja levitamiseks. Andmed tähendavad teavet, fakte, statistikat jms, mis on kokku kogutud viitamiseks, säilitamiseks või analüüsimiseks.

Information Technology refers to the development, maintenance, and use of computer software, systems, and networks. It includes their use for the processing and distribution of data. Data means information, facts, statistics, etc., gathered together for reference, storage, or analysis.

Mind huvitab koolitusteema
Information Technology