Docker

Docker on operatsioonisüsteemi virtualiseerimise tehnoloogia, mis võimaldab rakendusi pakendada konteineritena. See on pilve andmetöötluse väga oluline osa, kuna konteinerrakendusi saab käivitada mis tahes tüüpi infrastruktuuris, olenemata pakkujast. See hoiab ära tarnija lukustumise ja võimaldab rakendusi pakkujate vahel teisaldada.

Docker is an operating system virtualization technology that allows applications to be packaged as containers. This is a very fundamental part of cloud computing, as containerized applications can be run on any type of infrastructure, regardless of the provider. This prevents vendor lock-in and allows applications to be ported between providers

Mind huvitab koolitusteema
Docker