Functional Programming

Functional Programming on tarkvara loomise protsess funktsioonide koostamise teel, vältides jagatud olekut, muutuvaid andmeid ja kõrvalmõjusid. Funktsionaalne programmeerimine on pigem deklaratiivne (üldsõnaline) kui imperatiivne (nõudlik) ja rakenduse olek voolab läbi puhaste funktsioonide.

Functional programming is the process of building software by composing pure functions, avoiding shared state, mutable data, and side-effects. Functional programming is declarative rather than imperative and application state flows through pure functions.

Mind huvitab koolitusteema
Functional Programming