Software Testing

Tarkvara testimine on süsteemi kontrollimise protsess, mille eesmärk on tuvastada vead, lüngad või puuduvad nõuded tegeliku nõude suhtes.

Software testing is the process of verifying a system with the purpose of identifying any errors, gaps or missing requirement versus the actual requirement.

Mind huvitab koolitusteema
Software Testing