Word 2019 Baaskoolitus: nutikas tekstitöötlus

Oskuslik tekstitöötlus ja dokumentide loomine

Koolitus keskendub sellele, kuidas teha tööd Wordis efektiivselt ja lihtsalt ning kasutada nutikaid töövõtteid. Koolituse käigus tutvutakse Wordi põhiliste töövahendite ja võimalustega ning kuidas dokumenti korrektselt üles ehitada.

Aastate jooksul on Word muutunud mahukaks ja väga võimekaks tekstitöötluse tööriistaks ning nagu iga teise töövahendi puhul on ka Wordi kasutamisel omad reeglid ja head tavad.

Koolituse eesmärk on anda kasulikud töövõtted ja nutikad oskused Microsoft Wordi efektiivseks kasutamiseks.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõikidele, kes peavad oma igapäevases töös koostama erinevaid dokumente, ankeete või aruandeid ning tahavad omandada paremaid oskusi dokumentide koostamiseks Wordi abil.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ja oskab kasutada olulisemaid töökeskkonna elemente;
 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab vormindada lehekülge (muuta seadeid, päiseid ja jaluseid jms.);
 • oskab salvestada dokumenti erinevatesse formaatidesse (dokumendina, mallina, pdf' iks) ja teostada korrektset väljatrükki
 • oskab kasutada laade kujunduse ühtlustamiseks dokumendis.

Metoodika:

Koolitus on ülesehitatud praktilistele ja igapäevatöös ettetulevate ülesannete lahendamisele. Hinnas sisaldub ka koolitaja konsultatsioon õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitust viib läbi Monica Merents

Monica on IT Koolituses töötanud alates aastast 2007. Ta valdab veel programme nagu CorelDraw (lõputöö koos värviõpetusega ja kompositsiooniga), vabavaralised OpenOffice, Inkscape, Gimp, Scribus. On osalenud E-tervise ja Töötukassa projektides. Monica on õppinud Tallinna Ülikooli magistrantuuris informaatikaõpetaja-kooli infojuht erialal ja hetkel õpib taas Tallinna Ülikoolis mitme aine õpetaja eriala. Monica on ka koostanud erinevaid e-õppematerjale ja lauamänge, mis on seotud loodusharidusega. 

Ajakava

1.päev
2.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 - 11:00
Sissejuhatus Wordi
 • Üldteadmised ja peamised töövõtted ning trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd Wordis paremini ja kiiremini organiseerida.
 • Uue töökeskkonna tutvustus, kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Töö tekstidega
 • Teksti sisestamine ja vormindamine.
 • Teksti paigutamine, õigekirja kontroll ja tesauruse kasutamine.
 • Teksti otsimine ja asendamine.
 • Tekstilõikude selekteerimine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Laadide kasutamine
 • Laadide efektiivne kasutamine dokumentidest vorminduste leidmiseks ja muutmiseks, erinevate kujunduste ühtlustamiseks, sisukorra loomiseks.
 • Pealkirjastiilid.
 • Uue laadi loomine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Dokumendi mallid
 • Dokumendi põhjade (mallid) loomine ja salvestamine, olemasolevate mallide otsimine ja kasutamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
Loendite kasutamine
 • Täpp- ja arvloendite loomine, mitmetasemeliste loendite kasutamine ja kohandamine.
 • Uue loendilaadi loomine.
 • Pealkirjastiilidega ühendamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Töö tabelitega
 • Uue tabeli loomine.
 • Andmete sisestamine.
 • Tabeli vormindamine ning paigutamine dokumendis.
 • Tabelduskohtade kasutamine.
 • Tabelite joonistamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Pildid ja joonised
 • Dokumenti uute piltide ja jooniste lisamine, vormindamine ja paigutamine.
 • Office pildigalerii kasutamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Lehekülje seadistamine ja dokumendi printimine
 • Lehekülje suuruse ja suuna muutmine.
 • Veeriste kohandamine.
 • Leheküljenumbrite lisamine.
 • Päised ja jalused.
 • Paaris- ja paaritud leheküljed.
 • Dokumendi osaline seadistamine.
 • Jaotispiiride kasutamine.
 • Dokumendi väljatrükiks ettevalmistamine, printimise eelvaade ja printimise sätete kohandamine. PDF- printimine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis 

Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.