Praktiline projektijuhtimise õppeprogramm

Omanda praktilised oskused projektide edukaks juhtimiseks 2022-2023 aasta koolitaja tiitlitega pärjatud eksperdi käe all.

Aasta KoolitajaIt Aumärk

Projektide juhtimine on meie elu igapäevane osa olenemata sellest, millega me tegeleme. Olgu see kampaania läbiviimine, konverentsi või suvepäevade korraldamine, uue toote või tarkvaralahenduse väljatöötamine või hoopis isiklikus plaanis uue harjumuse juurutamine. Projektijuhtimine nõuab strateegilist lähenemist, suurepärast ajaplaneerimise oskust, ettenägelikkust ja agiilsust muutustega kohanemisel ja keskkonnaga arvestamisel.

Praktilise projektijuhtimise õppeprogrammi eesmärk on anda põhjalikud teadmised ja universaalne tööriistakast kõigile, kes tahavad tunda end projektijuhtimises enesekindlalt ja olla oma tegevuses tulemuslikud.

Programmi lühikokkuvõte: 

Õppeprogrammis saab selgeks, mis on projekt ja kuidas projekti eesmärgistada ning tegevusi planeerida. Räägitakse, kuidas kavandatu ellu viia nii, et kõik saaks tehtud olemasoleva ajaraami sees ning etteantud ressurssidega. Käsitletakse projekti enamlevinud probleeme ning nende ennetamist ja projektist kokkuvõtete tegemist. Baasoskuste omandamisele järgneb tööriistakasti täiendamine praktiliste nõuannetega, et oma oskused lihvitult praktikasse viia.

Sihtgrupp: Programmi on oodatud kõik, kel läheb vaja projektijuhtimise oskusi nii tööalaselt kui isiklikult ja soovivad projekte ellu viia enesekindlamalt, efektiivsemalt ning tulemuslikumalt.

Programmi tulemusena osaleja:

 • omab põhjalikke teadmisi projektide planeerimisest ja elluviimisest;
 • oskab koostada projekti lähteülesannet vastavalt SMART meetodile;
 • oskab koostada projekti tegevus- ja ajaplaani, oskab määrata kriitilist teed, ja kasutada Gantt Chart tööriista;
 • teab meeskonna aja ja ressursside juhtimise põhitõdesid;
 • teab, mis on enamlevinud probleemid projektide juhtimisel ja oskab neid vältida;
 • oskab teha projektile lihtsat riskianalüüsi ja riske maandada;
 • oskab kasutada erinevaid vajaduspõhiseid projektijuhtimise tööriistu.

Õppeprogramm sisaldab loengut koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd.

NB! Palume koolitusele kaasa võtta oma arvuti. Arvuti puudumisel palume võtta ühendust meili teel [email protected] (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

Maht: 26 akadeemilist tundi. Progragammi registreerudes on kohustuslik läbida kuu aja jooksul peale klassikoolitusi 2 ak h mentorlust! Mentorlussessioonis käsitletakse mentee jaoks problemaatilisi projektijuhtimise teemasid, analüüsitakse koos läbi ning leitakse lahendus.

Programmi hind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Programmi läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus programmis osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus ja testiga. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Tutvu moodulitega siin:

Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase

Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.