Programmeerimine C#-keeles ja .NET keskkonnas

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele oskus ja võimekus luua C# keeles ja mitmeid tehnoloogiaid kasutades erinevad rakendusi.

It Koolituse Aasta Koolitaja 21

Koolituse lühikokkuvõte:

Koolituse käigus antakse ülevaade C#-keelest, .NET ja .NET Core platvormist ja mitmetest programmeerimisraamistikest ning arendustööriistadest. Selle tulemusena oskavad osalejad luua töölaua- ja veebirakendusi. Koolitusel osalejad tutvuvad mitmete erinevate arendajatele vajalike tööriistadega ning omandavad praktilisi oskusi kasutamaks nt  Visual Studiot, VS Code´i ja GIT-põhiseid koodihoidlaid. Samuti saab koolituse raames teadmised andmebaaside ja muude hoidlate tööpõhimõtetest ning tutvuda vastavate vaheliidestega.

Koolitust läbides loovad osalejad iseseisvalt või rühmatööna töölaua- ja veebirakenduse.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

I NÄDAL

1. PÄEV

* sissejuhatus ja ülevaade programmeerimisest üldiselt

* töövahendid, ettevalmistus, häälestus

               Visual Studio 2022 (või 2019)

               GIT ja koodihoidlate (repode) kasutamine

               VS & GIT integratsioon

               VS Code

               VS Session sharing

* rakendus, lahendus, koodifailid, eri tüüpi rakendused

* esmane rakendus (Hello World) ja süntaksi ülevaade

* nimede süsteem (esialgne)

* koduse arvuti ettevalmistamine ja vajaliku tarkvara paigaldamine

 

2. PÄEV

* andmetüübid ja andmestruktuurid

               andmetüüpide omadused ja põhilised meetodid

               teisendused (peamised)

* .net classid, kollektsioonid, muud struktuurid

* põhilised konstruktsioonid

               hargnemised (if, switch)

               tsüklid (for, while, do, foreach)

* isesesivad harjutused kodus tegemiseks

 

3. PÄEV

* failioperatsioonid

* kordamine ja iseseisev töö, ülesannete lahendamine - võib ka "offline"

 

4. PÄEV

 Objekt-orienteeritud maailm:

* Klassid, objektid, nende osad

               meetodid, funktsioonid, propertid

               konstruktorid

* klasside tuletamine, meetodite pärimine

* kollektsioonid klassidest

* iseseisvad harjutused kodus tegemiseks

 

5. PÄEV

* töö andmetega (andmebaasidega)

* andmeesitused failidena (CSV, JSON, XML)

* Laiendused (extensions)

* LINQ

* striimioperatsioonid

               binaarfailid, pildid jne

               encodingud

* kodune ülesanne nädalavahetuseks

 

II NÄDAL

6. PÄEV

* nädalavahetuse koduse ülesande ülevaatamine

* aknarakendus - Win Form, WPF jpm

* iseseisev ülesanne

 

7. PÄEV

Veebirakenduse arendamine:

* erinevat laadi veebirakendused - tutvumine

* iseseisva või grupitööna praktilise ülesande valimine

   ja rakenduse arhitektuuri plaanimine

 

8-9. PÄEV

Töö iseseisva rakendusega, täiendavad lisateemad

 

10. PÄEV

Kokkuvõte, iseseisva rakenduse esitlemine

 

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada tugevaid baasteadmisi .NET tehnoloogiast, mis on praegu Eesti tööturul nõutud ning alustada programmeerimisega C# programmeerimiskeeles.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab elementaartasemel programmeerida ja valmis rakendusi luua
 • Oskab rakendusi paigaldada, pakendada ja siluda
 • Oskab kasutada vähemalt üht arenduskeskkonda (IDE)
 • Oskab töötada koodihoidlaga, versioonidega ja harudega
 • Tunneb vähemalt kahte-kolme täiendavat arenduskeelt (SQL, CSS, HTML, JavaScript)
 • Oskab töötada andmetega nii andmebaasi, failisüsteemi kui olemiraamistiku tasemel
 • Tunneb vähemalt kaht veebirakenduse raamistikku (MVC, REST, Blazor) ja oskab neid tulemuslikult kasutada
 • Suudab töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalemiseks on vajalik elementaarne arvutikasutusoskus, veebirakenduste kasutuskogemus, siiras tahe ja huvi. Kasuks tuleb ka varasem programmeerimiskogemus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus on teoreetilised osad kombineeritud uute teadmiste kinnistamiseks praktiliste ülesannete lahendamistega.

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse iseseisva praktilise tööga.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 80 akadeemilist tundi (10 päeva)

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

 

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Henn sarv

Koolituskogemus ja valdkonnad

Henn koolitab IT Koolituses juba üle 25 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem – jagas paar aastat teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta keskendunud peamiselt (aga mitte ainult) Microsofti toodetele, seda nii tavakasutajatele (Excelist Visioni) kuni süsteemiadministraatorite ja programmeerijateni. Peamiselt siiski kõik, mis puudutab andmebaase (SQL) ja ärianalüüsi (BI, Excel).

Tugevused koolitajana

Hoolimata sellest, et Henn on 25+ aastat klassi ees seisnud, ei ole ta kaotanud sidet igapäevase eluga: vahepeal on ta loonud arendusettevõtte ja jõudnud selle maha müüa; on konsulteerinud ja juurutanud süsteeme mitmes ettevõttes, peab talu ja korraldab sulgpallivõistlusi. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas ka teadmiste jagamisel. Hennu enda õppimisvõime ja üle 60 sooritatud erialaeksami võimaldab õppijaid suurepäraselt mõista ning on tugevuseks ka koolitajana.

 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63

09:30 - 11:00
1.moodul
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. moodul
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. moodul
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. moodul

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.