Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele

Kuidas juhtida projekte tulemuslikumalt ja vältida liigset närvikulu?

Aasta KoolitajaIt Aumärk

Isegi kogenud tegijatel korduvad tihti samad mured – projekti tegevused võtavad planeeritust rohkem aega, tekivad ootamatud lisategevused ning pidevad muudatused panevad mõtlema, kas see on kõik normaalne või saab ka sujuvamalt? Üks valearvestus projekti planeerimise või elluviimise faasis päädib alati lisandunud ajaga probleemiga tegelemisel, närvikuluga ja halvemal juhul ka rahalise lisakulu või - kahjuga.

Koolitusel omandad põhjalikumad oskused projektijuhtimisest, oskad leida lahendusi oma projektides ettetulnud probleemidele ja saad juurde erinevaid tööriistu ja projektijuhtimise nippe.

Koolituse "Projektijuhtimine edasijõudnutele" eesmärk on anda osalejatele täiendavaid oskuseid ja võtteid, kuidas projekte paremini planeerida ja sujuvamalt ellu viia.

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kel on juba kogemusi erinevate projektide juhtimisest ning soovivad oma projektijuhtimise oskusi veelgi lihvida ja täiendada. Eesmärgiks on viia projekte ellu efektiivsemalt, tulemuslikumalt ning kokkuvõttes väiksema närvikuluga.

Koolitusel osalemise eelduseks on eelnevalt läbitud Praktilise projektijuhtimise koolitus – baastase.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab põhjalikke teadmisi projektide planeerimisest ja elluviimisest;
 • teab ja oskab vältida projektijuhtimise enamlevinud probleeme;
 • oskab kasutada erinevaid projektijuhtimise tööriistu vastavalt vajadusele.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus sisaldab loengut koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd. 

NB! Palume koolitusele kaasa võtta oma arvuti. Arvuti puudumisel palume võtta ühendus meili teel [email protected] (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

Koolituse hind sisaldab võimalust saada koolitaja poolt lisaks  individuaalset mentorlust  2 ak h ulatuses eraldi kokkulepitud ajal! Mentorlussessioonis käsitletakse mentee jaoks problemaatilisi projektijuhtimise teemasid, analüüsitakse koos läbi ning leitakse lahendus. Eelkõige püütakse rakendada projektijuhtimise koolitusel õpitut mentee septsiifilistesse olukordadesse.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Koolitushind sisaldab: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Tutvu ka põhjalikuma praktilise projektijuhtimise programmiga:  https://koolitus.ee/koolitused/koolitused-praktiline-projektijuhtimise-oppeprogramm

 

Kuula Äripäeva raadios Anneli Ohvriliga raadiosaadet Äripäeva Juhtimiskool.

Ajakava

1.päev
2.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 - 11:00
1. Projektijuhtimise meetodid. Projektijuhtimise vead.
 • Projektijuhtimise erinevad meetodid
 • Projektijuhtimise takistused ja vead. Nende mõju projekti tulemusele

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, grupitöö, arutelu

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Projekti ettevalmistus
 • Probleemi tuvastamine
 • Projekti eesmärgistamine ja KPI-d. SMART,OKR, ToC meetod
 • Projekti kooskõlastamine.

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, paaristöö, praktilised harjutused

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Lähteülesanne
 • Paindliku lähteülesande koostamine. Eesmärk, tulemused, väljundid, mõju, KPI-d. Projekti edukuse mõõtmine
 • Projekti tutvustamine, vastuargumentidega tegelemine. Projekti piirangud

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö, esitlused

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Aja ja eelarve planeerimine
 • Erinevad meetodid: Gantt, PERT, WP jt
 • Kriitiline tee
 • Riskid ja eelarvestamine

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö, praktilised harjutused

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
5. Tiimi loomine ja motiveerimine
 • Hea tiimi tunnused
 • Tiimi värbamine ja loomine. Tiimi produktiivsus ja juhtimine erinevatel arenguetappidel. Tuckmanni mudel
 • Tiimi juhtimine lähtuvalt inimese psühholoogilistest vajadustest
 • Tiimi reeglite loomine
 • Rollid ja nende selgus tiimides. RACI mudel

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
6. Tiimi juhtimine
 • Coachiv juhtimine
 • Sobivate juhtimisvõtete valik ja kasutamine meeskonnatöös
 • Tiimi juhtimine DICC isikutüüpidest lähtuvalt
 • Teadliku tiimikultuuri loomine. Erinevad tiimikultuurid, nende eelised ja ohud

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö, praktilised harjutused

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
7. Konfliktud
 • Konfliktide tekkimise põhjused ja nende ennetamine
 • Konfliktide lahendamise strateegiad
 • Miks vahel meeskonnad ei toimi

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
8. Ajaplaneerimine, koosolekud, ajurünnakud
 • Tõhusate koosolekute läbiviimine. Koosolekute tüübid ja reeglid
 • Tulemuslikud ajurünnakud. Loovate ajurünnakute erinevaid liike
 • Ajaplaneerimine. Eisenhower, Ivy Lee jt
 • Läbipõlemine ja kuidas seda vältida
 • Reflektsioonid ja lõpuarutelu

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö, arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.