Power BI edasijõudnute koolitus

Andmete visualiseerimise ja raporteerimise tööriist

Power BI on interaktiivne andmete visualiseerimise tööriist ja ärianalüütika teenus.

Power BI edasijõudnute koolitus on mõeldud kõigile, kes töötavad andmetega ja puutuvad kokku raporteerimisega.

Power BI võimaldab kasutajal luua dünaamilisi raporteid ning jagada neid lõppkasutajatega. Power BI kasutaja suudab läbi oma teenuse hallata kõike - alates lähteandmetest kuni lõpptulemuseni. Kõik lahendused on madala koodivajadusega ega nõua erilisi programmeerimise alaseid teadmisi.

Power BI edasijõudnute koolitus on esmane valik, kui omad juba Power BI-ga töötamise kogemust ning soovid omandada täiendavaid teadmisi. Kui Sul aga puudub varasem kokkupuude Power BI-ga, siis vaata siia - Power BI baaskoolitus.

Allpool on näide Power BI raportist, mille saab luua vähem kui 5 minutiga.

Sihtgrupp:

Koolitus sobib kõigile, kes kasutavad Excelit. Samuti analüütikutele, juhtidele, raamatupidajatele jne.

Mõned näited, millist lisandväärtust Power BI koolitus annab:

 • Exceli kasutajatele - võimaldab Power BI integreeritud lahendust, kus andmeanalüüs, raporteerimine ja teabe visualiseerimine saab toimuda sünkroniseeritult mõlemas programmis;
 • juhtidele - avaneb võimalus saada ettevõttest ülevaade kõige värskemate andmetega ja automatiseeritud kujul, ilma, et peaks ootama raportite valmimist või perioodilisi kokkuvõtteid; Power BI lihtsus võimaldab juhtidel hõlpsasti adopteerida programmi kasutamise oskused.
 • raamatupidajatele - täpne ja põhjalik arvestus käib raamatupidamisega käsikäes. Power BI abil saavad raamatupidajad automatiseerida arvestust puudutavaid tegevusi ja luua põhjaliku tööriista igapäevaseks kasutamiseks;
 • analüütikutele - analüütik saavutab uskumatu efektiivsuse ja võime hoida täpselt kontrolli all ülisuured andmemahud. Tänu Power BI tehnoloogiale on saavutatav 80%-ne tööaja kokkuhoid.

Koolitusel osalemise eeldused: Eelnev kogemus Exceli ja funktsioonidega.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab laadida andmed Power BI programmi ja pilvekeskkonda;
 • teab, kuidas luua andmemudelis relatsioone ja ehitada mõõdikuid;
 • oskab visualiseerida ja kujundada andmeid eri tüüpi joonistel;
 • oskab hallata Power BI pilve keskkonda;
 • teab erinevaid Power BI rakendamise võimalusi andmeanalüüsis;
 • oskab kasutada Office365 võimalusi koos Power BI rakendusega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • andmete laadimine Power BI programmi;
 • andmetüübid ja kategoriseerimine;
 • andmemudeli koostamine ja seosed;
 • erinevate mõõdikute loomine;
 • andmete visualiseerimine;
 • visuaalide kujundamine;
 • raporti publitseerimine Power BI Service töökeskkonda;
 • töökeskkonnas Power BI dashboardide loomine;
 • töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel;
 • turvaseadistused.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet. 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Kuula Äripäeva raadios koolituse teemaga seotud hommikuprogrammi lõiku:

https://www.aripaev.ee/saated/2021/10/04/koolitaja-andmete-analuusiks-ei-pea-raiskama-tohutult-aega

Koolitust viib läbi Andre Sääsk.

Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

Koolitusel osaleja tagasiside:  

⭐⭐⭐⭐⭐

"Uute oskustega saan nüüd andmeid kiiremini visualiseerida, teha dünaamilisi raporteid. Edaspidi on juhtimisaruandlused huvitavamad."
 
 

Ajakava

1.päev
2.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 - 11:00
1. Sissejuhatus ja andmete import
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Andmete puhastamine ja mudelite seosed
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Arvutatud tulbad ja arvutatud tabelid
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Mõõdikud ja andmete visualiseerimine
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Visuali kujundamine ja raporti koostamine
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Erinevad vaated ja raporti kujundamine
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Raporti laadimine veebi ja veebikeskkonna haldamine
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Veebirakendused ja kokkuvõte

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.