Power Query koolitus

Numbrimaailma eksperdiks - tõhusad tehnikad andmete ühendamiseks ja töötlemiseks

Aasta Koolitaja

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas kasutada Power Queryt andmete ühendamiseks, importimiseks, puhastamiseks ja analüüsimiseks, võimaldades neil edaspidi tõhusamalt suurte andmekogumitega töötada.

Power Query tehnoloogia võimaldab kasutajal erinevate andmeallikate vahel andmeühendusi luua (Exceli failid, SQL-andmebaasid, veebiplatvormid jne). Lisaks ühenduse loomisele ja andmete kaevandamisele saab Power Queryga teostada andmete kombineerimise ja agregeerimise protseduure, et edasine analüüs oleks lihtsustatud.

Kasutajad, kes rakendavad oma igapäevatöös Power Query võimalusi, saavutavad ajalise efektiivsuse ligi 80% ulatuses. 

Allpool on näide võimalusest, mida pakub Power Query tehnoloogia. Eurostat´i lehelt on R-keele abil tehtud päring kalade tootmise tabeli kohta ning saadud andmed visualiseeritud jooniste abil.

Sihtgrupp: kõik, kes on Exceli ja Power BI kasutajad.

Koolitusel osalemise eeldused: eelnev kogemus Exceli ja funktsioonidega.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua ühendusi erinevate allikatega;
 • oskab valmistada ette andmed edasiseks analüüsiks;
 • suudab siduda ja agregeerida erinevaid tabeleid;
 • oskab määrata andmetele õige tüübi ja tagab andmete kvaliteedi;
 • oskab kasutada M-keele funktsioone;
 • oskab luua kohandatud funktsioone, mis lihtsustavad andmete ettevalmistust ja töötlemist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • erinevate ühenduste loomine (Excel, SQL, Web jne);
 • andmete puhastamine ja ettevalmistamine andmemudeliks;
 • tabelite sidumine ja agregeerimine;
 • andmetüüpide määramine ja kvaliteet;
 • tulpade lisamine ja tingimuslaused;
 • tabelite liigendamine;
 • M-keele sissejuhatus ja erinevad harjutused;
 • M-keele kasutamine veebipäringutel.

Metoodika:  

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Henn Sarv.

Henn koolitab IT Koolituses juba üle 25 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem jagades teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta peamiselt keskendunud Microsofti toodetele, õpetades nii tavakasutajaid (Excelist Visionini), süsteemiadministraatoreid kui programmeerijaid. Tema põhifookuseks on andmebaasid (SQL) ja ärianalüüs (BI, Excel).

Hoolimata sellest, et Henn on 25+ aastat klassi ees seisnud, ei ole ta kaotanud sidet igapäevase eluga: vahepeal on ta loonud arendusettevõtte ja jõudnud selle maha müüa; konsulteerinud ja juurutanud süsteeme mitmes ettevõttes; peab talu ja korraldab sulgpallivõistlusi. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas teadmiste jagamisel. Hennu enda õppimisvõime ja üle 80 sooritatud erialaeksam võimaldab õppijaid suurepäraselt mõista ning on tugevuseks ka koolitajana.

 

Kuula Äripäeva raadios koolituse teemaga seotud lõiku: https://www.aripaev.ee/saated/2021/10/04/koolitaja-andmete-analuusiks-ei-pea-raiskama-tohutult-aega

 

Osalejate tagasiside: 

⭐⭐⭐⭐⭐

"Pärast koolitust oskan nüüd analüüsida andmeid, koguda andmeid veebist ja neid visualiseerida". 

⭐⭐⭐⭐⭐

 "Jäin koolitusega väga rahule. Edaspidi oskan andmeid efektiivsemalt töödelda, andmeid kiiremini analüüsida ja andmeid edukalt visualiseerida."
⭐⭐⭐⭐⭐

"Sain koolituselt kasulikku infot, kuidas teha ettevõtte aruanded, tegelikkuse ja eelarve võrdlusi, toodete kasum jms."
 

Ajakava

1.päev
2.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides.

09:30 - 11:00
I moodul

Import erinevatest allikatest.

11:00 - 11:15
Paus
11:15 - 12:45
II moodul

Andmete puhastamine ja ettevalmistus.

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
III moodul

Tabelite sidumine, erinevad harjutused.

15:00 - 15:15
Paus
15:15 - 16:45
IV moodul

Transformeerimised, erinevad harjutused.

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
I moodul

M-keel, parameetrid.

11:00 - 11:15
Paus
11:15 - 12:45
II moodul

Funktsioonide kasutamine, tulpade ja ridade arvutamine.

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
III moodul

Andmekraapimine veebist, mudeli ettevalmistamine.

15:00 - 15:15
Paus
15:15 - 16:45
IV moodul

Andmete laadimine mudelisse, kokkuvõte.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.  Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. 
Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.