Agiilse arenduse põhialused

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine oma töö korraldamisel. Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides.

 

Koolituse lühikokkuvõte:

Agiilse arenduse põhialuste koolituse käigus õpitakse tundma enim levinud agiilseid meetodeid – kuidas töötab Scrum, mis on  Kanban meetod ning saab selgeks, mida tähendab Lean mõtteviis ja kuidas see on seotud agiilsete tööviiside ja raamistikega. Samuti räägitakse kursusel ka ettevõtte agiilsuse (Business Agility) põhimõtetest. Õpingute käigus seotakse teooria erinevate praktiliste näidete ja harjutustega. Kursus lõppeb praktilise ja lõbusa Scrumi simulatsiooniga.

Koolitusel on kolm teemaplokki - Moodul 1: Agiilne mõtteviis ja põhimõtted, Moodul 2: Scrum raamistik ja tootejuhtimine ning Moodul 3: Scrum raamistiku simulatsioon.

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade agiilsest mõtteviisist, väärtustest ja põhimõtetest.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud uute agiilsete meeskondade liikmed või mõnd agiilset praktikat juba varasemalt rakendanud inimesed, kes soovivad oma teadmisi värskendada, leida uusi ideid, kuulda praktilisi näiteid või lahendusi keerukamatele olukordadele.

Samuti soovitame koolitust juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.

Kursus sobib ka ettevõtetele ja inimestele, kes ei tegutse otseselt IT valdkonnas, kuivõrd agiilne mõtteviis ja tööviisid on oma loomult universaalsed ja rakendatavad organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel mistahes valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Tunneb agiilset mõtteviisi, väärtuseid ja põhimõtteid ning seda, kuidas agiilse tööviisi kaudu parandada ettevõtte tulemuslikkust.
  • Mõistab Lean mõtteviisi, teab, mis on Scrum raamistik ja Kanban meetod.
  • Teab, mis on Business Agility ja mida on vaja selleks, et luua agiilne organisatsioon
  • On saanud proovida Scrum raamistiku rakendamist töö korraldamisel

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Puuduvad

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Loeng viiakse läbi kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatud paremini kinnistada.

Enne kursust saadetakse koolitatavatele ettevalmistavaid materjale (lugemine ja lühikesed videod).

Õpitulemuste saavutamist hinnatakse arutelude käigus (osalejate ootused vs tagasiside).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 12 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.
 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Agiilsus – miks me seda vajame?
• Agiilne mõtteviis
• Lean mõtteviis
• Ettevõtte agiilsus (Business Agility)
Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Agiilsus – miks me seda vajame?
• Agiilse tarkvaraarenduse manifest ja selle 12 põhimõtet
Kasutatavad meetodid: loeng, grupitööd
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Scrum raamistik, kanban
• Scrum sambad ja väärtused
• Artefaktid ja rollid
• Sündmused ja rollid
• Kanban
Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Tootejuhtimine
• Planeerimine
• Hinnangud
• Eelarvestamine
Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Scrum raamistiku simulatsioon (sh Scrum ühe sündmuse – retrospektiivi - läbitegemine)
• Scrum raamistiku simulatsioon Lego klotsidega (klassikoolituse puhul)

Mängime meeleoluka mänguga läbi kõik Scrum sündmused, rollid ja artefaktid. Osaleja saab praktilise kiirkogemuse Scrum raamistiku rakendamisest.
Kasutatavad meetodid: simulatsioonimäng
• Intraktiivne veebipõhine tegevus Scrum raamistiku põhimõtete, rollide ja sündmuste kinnistamiseks mängulises vormis (online koolituse puhul)
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Jätkub Scrum raamistiku simulatsioon