Autor: Kadri Tammäe • 1. oktoober 2021

2 näidet, milline on tööandja tellitav koolituskava Töötukassa ITK toetusmeetmega.

Mõni aeg tagasi kirjutasime, miks on oluline töötajate digipädevuse arendamine ning tutvustasime Töötukassa uut IKT toetusmeedet tööandjatele. Täna tahan kirjutada, kuidas meie tööandjatel on läinud Töötukassa meetme kasutamine ja oma inimeste arengu toetamine läbi IT Koolituse silmade.

Alates aasta algusest on Töötukassa meede järjest enam hoo sisse saanud ning oleme jõudnud paljudes ettevõtetes anda oma panuse inimeste teadmiste kasvatamises ning oskuste arendamises.

Need kuud on olnud väga põnevad. Ettevõtjad panustavad oma töötajate arengusse, andes neile võimaluse kasvõi ABC tasemel teemade kordamisega uuesti startida. Selline lähenemine on just see, mis vajatakse - usku ja enesekindlust, et mind kui töötajat väärtustatakse ning minusse usutakse, et saan hakkama mulle antud ülesannetega.

Kuidas jõuda iga oma töötaja arengukavani, et vajalik kompetents majas oleks olemas?

Igale ettevõttele esitame esmalt küsimuse, kuhu liigute.

Vastuseid on olnud erinevaid - näiteks: “Me digitaliseerime ja sellest tulenevalt on vaja kasvatada igas meeskonnas vajalik digikompetents", "Meil tuleb uus programm X, mille kasutusele võtmiseks on vaja töötajatel X oskusi", "Me kasvame" jne jne.

Ehk siis ettevõttes/organisatsioonis/asutuses planeeritakse muutust või muutus on juba kohal. Nagu meie koolitaja Anneli Ohvril kirjeldab muutuseid meie ümber: "Muutuste juhtimine on teadlik protsess, mis tegeleb mitte ainult uue elukorralduse tehnilise läbiviimisega, vaid ka töötajate hoiakute, käitumise ja normidega. Muutuste juhtimiseks on vaja mõista töötajate motivatsiooni- ja otsustusprotsesse ning kuidas muudatus töötajaid mõjutab. Sestap ei piisa tihtipeale ümberkorralduse teavitusest, vaja on süsteemsemat ja inimestega arvestavat lähenemist."

IT Koolituse meeskond panustab inimese arengusse ja see avaldub meie koolitajate valikus ning väljatöötatud koolituskavades.

Kui mõtleme koos ettevõtte esindajaga, kuidas käimasolevat muutust valutumaks teha, siis jõuame paratamatult ka koolitusteni, mis loob suure pildi, mis loob eeldused või mis võtab teemad kokku ning õpetab seoseid looma. Digioskuste täiendamine vajab vahel pehmeid IT võtmes vahepalu 🙂

Toon kaks näidet.

Näide 1 - Ettevõte X, kus viiakse läbi digitaliseerimist ning sellest tulenevalt saime sellise soovinimekirja:

- Excel algajatele

- Excel edasijõudnutele

- Excel meistriklass (valemid ja funktsioonid)

- Excel meistriklass (andmeanalüüs)

- Word algajatele

- Word edasijõudnutele

- Outlook

- Teams

- PowerPoint

Suheldes ettevõtte esindajaga, alustasime oskuste kaardistamisest, et panna kokku vajadustele vastava koolitusprogrammi ja jõudsime järgmise lahenduseni:

Ja koostöösse asusime:

1. Tasemetestid(Excel, Word)

2. Excel algajatele

3. Excel edasijõudnutele

5. 4. Excel meistriklass (valemid ja funktsioonid)

6. Excel meistriklass (andmeanalüüs)

7. Word algajatele

8. Word edasijõudnutele

9. Office365 rakendused s.h Outlook, Teams, Powerpoint

10. Küberhügieen

11. Mentorprogramm

Näide 2 - Ettevõte Y, kus on ees programmi vahetus ning sellest tulenevalt vaja töötajate oskusi lihvida. Saime sellise koolitussoovi:

Office365

Samuti koostöös ettevõtte esindajaga ning hetke oskuste kaardistamisest panime kokku koolituskavad, millega koostööd alustasime:

1. Sissejuhatus andmeanalüüsi tipp- ja keskastmejuhtidele

2. Power BI

3. Power Query

4. Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase

5. Praktilise projektijuhtimise koolitus - edasijõudnud

6. Office365

7. Küberhügieen

Kui võrrelda neid kahte koolitusprogrammi, siis vajaduste ja oskuste kaardistamise kaudu saame õige pildi, mida päriselt vaja on, et ettevõtte sihil püsiks ning töötajad oma eesmärgi(d) saaks saavutatud.

Igal koolituskaval on loogiline teekond, mis etapid peaks läbi tegema, et ettevõtte ikka looks väärtust muutusteprotsessis. Alati saab pikkida tehniliste koolituste vahele pehmemaid koolitusampse, samuti muuta koolitusformaati hoopis meeskonnaürituseks. Kõik see on oluline, et kõik täna õpitu saab rakenduse ja meeskonnaliige/töötaja on teadlikum ning saab aru, miks midagi peab juhtuma.

Ja kõik need huvitavad arenguteekonnad on saanud toimuma tänu Töötukassa meetmele.

[Töötukassa meede on koolitustoetus töötaja informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks.

Koolitustoetust töötajate IKT alaste oskuste arendamiseks saab taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

Koolituse maht peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust e-töötukassa kaudu.]

Loe täpsemalt Töötukassa lehelt

Faktid

Kui sooviksite ka läbi viia mõne suurema koolitusprojekti, siis võtke meiega ühendust telefoni teel 618 1727, e-posti teel [email protected] või võtke ühendust kliendihalduriga, kelle kontaktid leiate: https://koolitus.ee/meist