Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad

Miks 70% organisatsioonide poolt läbiviidud muutustest ebaõnnestuvad?
Ühiskondlikud muutused ei ole olnud kunagi nii kiired kui praegu. Enamus organisatsioone toimetab pideval muutuste lainel. Samas näitavad läbiviidud uuringud, et umbes 70% organisatsioonide poolt ettevõetud muutustest ebaõnnestuvad. Mitmed juhid on kogenud, kuidas isegi positiivsetele muutustele tekib vastasseis või kuidas muutused on muidu laitmatult töötava organisatsiooni viinud kriisi. Miks? Põhjused koonduvad ühte – inimesed ei tule muutustega kaasa ja tekib vastasseis.

17.12.2021 koolitus toimub ZOOMis

Muutuste juhtimine on teadlik protsess, mis tegeleb mitte ainult uue elukorralduse tehnilise läbiviimisega, vaid ka töötajate hoiakute, käitumise ja normidega. Muutuste juhtimiseks on vaja mõista töötajate motivatsiooni- ja otsustusprotsesse ning kuidas muudatus töötajaid mõjutab. Sestap ei piisa tihtipeale ümberkorralduse teavitusest, vaja on süsteemsemat ja inimestega arvestavat lähenemist.

Muutuste juhtimise koolitus aitab organisatsiooni erineva taseme juhtidel planeerida muudatusi ja varustab praktiliste tööriistadega muutuste sujuvaks elluviimiseks.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade muutuste juhtimise olemusest ja selle planeerimise erinevatest mudelitest. Koolitus aitab osalejatel mõista vastasseisu põhjuseid ning õppida teadlikult disainima terviklikku ja sujuvat protsessi, mille tulemuseks on kogu ettevõtte töötajate kaasalöömine muutuste elluviimises. 

Muutuste juhtimise koolituselt saab rohkelt praktilisi ideid ja võtteid muutuste läbiviimiseks, selle kommunikeerimiseks ning vastasseisu vältimiseks ja lahendamiseks. Koolitus keskendub eelkõige töötajatele, nende käitumise ümberkujundamisele ja uue käitumise kinnistamisele.

Koolitusele on oodatud:

 • nii tipp- ja keskastmejuhid, kelle tööülesannete hulka kuulub erinevate muudatuste läbiviimine kui
 • kõik teised, kes puutuvad kokku muutuste juhtimisega oma organisatsioonis või ka ühiskonnas laiemalt või
 • kellel on huvi antud teema vastu.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, kuidas planeerida muutuseid organisatsiooni siseselt ja väliselt ning oskab kasutada selleks erinevaid tööriistu
 • Oskab kaardistada muutustest mõjutatud sihtrühmi ja planeerida vastavalt sellele kommunikatsiooni
 • Teab, miks tekib muutustele vastasseis ja teab võtteid, kuidas neid ennetada või lahendada vastasseisu  tekkimisel 
 • Teab ja oskab kasutada erinevaid võtteid muutuste edukaks elluviimiseks.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kursusel õpitu elluviimiseks tulevad kasuks projektijuhtimise oskused ja teadmised.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus sisaldab loengut koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd. Koolituse lõpus on kiire test teadmiste kinnistamiseks ning õpiväljundite saavutamise hindamiseks. Muutuste juhtimise praktikum toimub arvutit kasutades.

Virtuaalkoolituse puhul kasutatakse Miro programmi.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

 Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • lõunasööki;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Koolituse viib läbi Anneli Ohvril

Anneli on enam kui 20 aastase kogemusega suure ühiskondliku mõjuga projektide eestvedaja ning koolitaja. Seni suurim projekt juhtida on olnud Maailmakoristus, mis 2019. aastal kaasas 21 miljonit inimest 180-st riigist. Lisaks sellele on tema kontol lugematu hulk erinevaid keskkonna- ja muid projekte Eestis. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis majandusmagistri kraadi turunduse erialal ja sotsiaalteaduste magistrikraadi muutuste juhtimisest ühiskonnas.

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. Parkimine on tasuta registreerides IT Koolituses I korrusel.
09:30 - 11:00
1. Muutuste olemus ja planeerimine
• Mis on muutused, miks ja kuidas neid planeerida
• Erinevad muutuste juhtimise mudelid (Kotteri mudel, Lewini mudel, ADKAR mudel, Muutuste Teooria)
Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Muutuste vastuseisu põhjused
• Muutuste vastuseisu põhjused ja faasid
• Kübler-Ross mudel
• Heuristikute otseteed tööriistana
• Käitumise sotsiaalsed praktikad
Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Muutuste juhtimine
• Käitumise ja otsustamise mõjutamise viisid
• Muutuste kommunikatsioon (Cialdini mudel)
• Nügimine, selle liigid, näited
• Muutuste disain
Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Muutuste juhtimise praktikum
• Muutuste juhtimise disain juhtumite põhiselt
Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu, reflektsioonid

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.