Kuidas kirjutada kvaliteetset tarkvara

Halvasti struktureeritud või keeruline kood võib oluliselt mõjutada tarkvaraarenduse protsessi tõhusust ja kvaliteeti. Halvasti valitud arhitektuur võib tõsiselt kahjustada tarkvaralahenduse kasutatavust ja puudulik arusaam lahenduse funktsionaalsusest ohustab tarkvaraarendusprojekti jätkusuutlikkust, hooldatavust, meeskonnatööd ja edasiarendatavust. Kvaliteetne tarkvaraarendus tagab et:

 • tarkvara täiendamisel ei kasva haldus- ja arenduskulud eksponentsiaalselt ajas;
 • on loodud kaitse inimriski ehk arendaja vahetumise vastu;
 • tarkvara suudab muutuvate ärinõudmistega kaasa tulla;
 • tarkvara on turvaline ja võimaldab turvauuendusi.

Koolituse eesmärk on õpetada arendajaid kirjutama kvaliteetset tarkvara, mida on lihtne hallata, testida ja muuta.

Koolituse lühikokkuvõte: Koolituse käigus tutvustatakse clean code põhimõtteid, parimaid tavasid ja strateegiaid, mis aitavad  kirjutada tarkvara, mis mitte ainult ei täida oma eesmärki, vaid on ka lihtsasti mõistetav, hooldatav ning vähendab vigade tekkimise riski. Koolituse käigus saab selgeks, kuidas hinnata koodi loetavust, rakendada efektiivset koodistandardit, kasutada kommentaare ja dokumentatsiooni õigesti ning ennetada vigu juba koodi kirjutamise protsessis. Lisaks õpetatakse, kuidas parandada meeskonnatööd.

Koolitus toimub koostöös Uptime OÜ-ga.

Sihtgrupp: koolitus sobib erineva tasemega arendajatele, kuid on kasulik ka tooteomanikele ja projektijuhtidele, kelle otsustest sõltub, kui pikk saab olema tarkvara elukaar ja selle „edukas eksisteerimisaeg“.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab tähelepanu pöörata tarkvara projekti erinevatele osadele, mis tagab jätkusuutlikkuse ja võimalikult pika projekti elukaare;
 • suudab hinnata koodi loetavust ja arusaadavust, tuvastades probleemsed lõigud ja valdkonnad, mis võivad raskendada koodi mõistmist;
 • suudab hinnata koodi loetavuse ja arusaadavuse vajadust ning seoseid puhta koodi ning tarkvara projekti jätkusuutlikkuse vahel;
 • mõistab, millal ja kuidas lisada kommentaare ning kasutada dokumentatsiooni, et selgitada keerukaid osi, valikuid ja otsuseid, aidates teistel arendajatel mõista koodi konteksti;
 • teab, kuidas kirjutada koodi, mis lihtsustab meeskonnatööd ning teabevahetust.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolituse raames koodi kirjutama ei pea, kuid isiklik sülearvuti ja oskus koodi kirjutada teevad mõnedes grupitöödes osalemise huvitavamaks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus on praktiline ja baseerub koolitajate aastatepikkusel kogemustel ning annab konkreetseid näpunäiteid tarkvara elukaare pikendamiseks.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolitushind sisaldab:

 • koolitusmaterjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

 

Ajakava

1. Päev
2. Päev
09:15 - 09:30
Kogunemine ja sissejuhatus

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 - 11:00
1. Arhitektuur (kuidas valida õige arhitektuur?)
 • Millal koodist saab arhitektuur?
 • Ülevaade levinud arhitektuuridest
 • Mikroteenuste head ja vead
 • Onion ja n-tier arhitektuuride implementatsioon
 • Ülemineku arhitektuur

Kasutatavad meetodid: loeng, praktilised näited

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. DEVops tooling ja dokumentatsioon (kuidas mõjutab see tarkvara elutsükli pikkust)
 • Mis moodustab tarkvara ehk rakenduse?
 • Automatiseerimine ja selle vajalikkus
 • Valitud tööriistade tutvustus
 • Mida, millal kasutada?
 • Millal tuleks alustada dokumentatsiooniga ja miks?
 • Joonised, diagrammid ja muud visuaalsed komponendid
 • Mida dokumentatsioonis vältida?
 • Milliseid dokumente võib klient veel soovida?

Kasutatavad meetodid: loeng praktilised näited

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Testimine
 • Automaattestide võlu ja paratamatu valu
 • Milline kood ja arhitektuur on testitav?
 • Integration vs unit testimine
 • Regressioonitestid
 • AAA stiil
 • Testimatu koodi testimine

Kasutatavad meetodid: loeng, praktiline harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Töövoog, konteinerid, monitooring
 • Levinud töövood ja nende taust
 • Töövoog ja dokumentatsioon
 • Tööriistad, mis teevad elu lihtsamaks ("Docker Desktop", "Portainer" ja lisad)
 • Rakenduse diagnostika vs ärilised logid
 • Turvalisus
 • Kuidas õigesti logida?

Kasutatavad meetodid: loeng, praktiline harjutus

09:15 - 09:30
Kogunemine – öise monitooringu tulemuste ülevaatamine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 - 11:00
1. Monitooring/logimine, turvalisus
 • Erinevad võimalused ja soovitused
 • Rakenduse diagnostika vs ärilised logid
 • Turvalisus
 • Kuidas õigesti logida?

Kasutatavad meetodid: loeng, praktiline harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Ilus kood
 • Kellele me päriselt koodi kirjutame?
 • Mille alla kaovad arendaja töötunnid?
 • Mis on kognitiivne keerukus?
 • Palju näiteid halvast koodist ja kuidas seda parandada
 • Millise mentaliteediga tuleb ilus kood?

Kasutatavad meetodid: loeng praktiline harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Code review. Mentoring
 • meetodid ja nende võrdlus
 • Protsessi kokku leppimine ja juurutamine
 • Mida jälgida? Millele tähelepanu pöörata?
 • Kes on mentor ja menteed?
 • Mentorlusega alustamisest
 • Üldine suhtlemine, suhtumine ja konfliktide haldus

Kasutatavad meetodid: loeng, praktiline harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Staatilised analüsaatorid, ilus api, AI
 • Levinud töövood ja nende taust
 • Töövoog ja dokumentatsioon
 • Tööriistad, mis teevad elu lihtsamaks ("Docker Desktop", "Portainer" ja lisad)
 • Rakenduse diagnostika vs ärilised logid
 • Turvalisus
 • Kuidas õigesti logida?

Kasutatavad meetodid: loeng, praktiline harjutus

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.