Agiilse arenduse põhialused

Agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine töö korraldamisel on oluline strateegiline oskus, mis aitab organisatsioonidel ärieesmärke saavutada. On tõestatud, et agiilsed organisatsioonid ja tiimid suudavad vastata kliendi ootustele ning väärtust luua tõhusamalt ning lühema ajakuluga.

Agiilse arenduse põhialuste koolituse käigus õpitakse tundma enim levinud agiilseid meetodeid – kuidas töötab Scrum, mis on Kanban meetod ning saab selgeks, mida tähendab Lean mõtteviis ja kuidas see on seotud agiilsete tööviiside ja raamistikega. Samuti räägitakse ka ettevõtte agiilsuse (Business Agility) põhimõtetest. Õpingute käigus seotakse teooria erinevate praktiliste näidete ja harjutustega. Kursus lõppeb praktilise ja meeleoluka Scrumi simulatsiooniga.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalik arusaam agiilsest mõtteviisist, väärtustest ja põhimõtetest ning õpetada, kuidas neid tulemuslikult rakendada.

Sihtgrupp: uute agiilsete meeskondade liikmed ja ka kogenud agiilsete praktikate kasutajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada, leida uusi ideid, kuulda praktilisi näiteid ja lahendusi keerukamatele olukordadele.
Samuti soovitame koolitust juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutamist.

Koolitus sobib ka ettevõtetele ja inimestele väljaspool IT-valdkonda, kuivõrd agiilne mõtteviis ja tööviisid on oma loomult universaalsed ja rakendatavad organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel mistahes valdkonnas.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Puuduvad

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb agiilset mõtteviisi, väärtuseid ja põhimõtteid ning seda, kuidas agiilse tööviisi kaudu parandada ettevõtte tulemuslikkust;
 • mõistab Lean mõtteviisi, teab, mis on Scrum raamistik ja Kanban meetod;
 • teab, mis on Business Agility ja mida on vaja selleks, et luua agiilne organisatsioon;
 • on saanud läbi harjutada Scrum raamistiku rakendamist töö korraldamisel.

Koolituse teemaplokid:

 • moodul 1: Agiilne mõtteviis ja põhimõtted;
 • moodul 2: Scrum raamistik ja tootejuhtimine;
 • moodul 3: Scrum raamistiku simulatsioon.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus vaheldub teoreetiline osa praktiliste harjutustega. Osalejatel on võimalus uusi teadmiseid läbi grupitööde kinnistada.
Enne koolitust saadetakse koolitatavatele ettevalmistavaid materjale (lugemine ja lühikesed videod).
Agiilse arenduse põhialuste koolitus on heaks ettevalmistuseks Professional Scrum Master PSM I eksamiks.

Koolitushind sisaldab:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  tunnistust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Koolituse viivad läbi Kristi Paas ja Andri Vanem.

Kristi Paas on tegutsenud koolitajana ja nõustajana üle 15 aasta ning ka tööalaselt olnud nii osakonnajuht, projektijuht, Scrum master kui ka coach.
Viimased 10 aastat on ta olnud tegev tarkvaraarenduse valdkonnas - IT projektijuhist avalikus sektoris Scrum masteri, agile coach’i ja koolitajani erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides.
Agiilset mõtteviisi ja praktikaid on ta aidanud tiimides juurutada üle 6 aasta. Selle aja jooksul on Kristi koos tiimidega praktiseerinud nii Scrum raamistikku kui ka Kanban süsteemidisaini, korraldanud hulga eksperimente töökorralduse tõhustamiseks ning läbi viinud koolitusi, töötubasid ja mängulisi simulatsioone agiilse mõtteviisi ja praktikate tutvustamiseks ja juurutamiseks väga erineva taustaga inimestele.
Kristil on Tartu Ülikoolist magistrikraad politoloogia ning täiendõppena on ta läbinud 2017. aastal Scrum Alliance’i Scrum masteri sertifikaadi koolituse (CSM) ning hiljem ka Kanban süsteemidisaini (Devtraining) ja Lean IT (Avo Raup) koolitused.

Andri Vanem on töötanud tarkvaraarenduses 2010. aastast. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana, otsustades liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua tarkvaraarendajatele paremat sisendit. Tänaseks on see toonud Andri tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte-agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas klientidele kvaliteetseid tarkvaratooteid tarnida.

Loe ka koolitusest artiklit:

Miks mulle meeldib Scrum? Vastab Scrum Master!

Osaleja tagasiside koolitusele: 

"Jäin koolitusega väga rahule. Nüüd on selge ja arusaadav pilt rollidest. Saab kohe kaasa rääkida, et ei tekiks protsessis arusaamatusi ning segadust." 

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 - 11:00
1. Agiilsus – miks me seda vajame?
 • agiilne mõtteviis;
 • Lean mõtteviis;
 • ettevõtte agiilsus (Business Agility).

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö.

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Agiilsus – miks me seda vajame?
 • agiilse tarkvaraarenduse manifest ja selle 12 põhimõtet.

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitööd.

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Scrum raamistik ja Kanban meetod
 • Scrum sambad ja väärtused;;
 • artefaktid ja rollid;
 • sündmused ja rollid;
 • Kanban.

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö.

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Tootejuhtimine
 • planeerimine;
 • hinnangud;
 • eelarvestamine.

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud.

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Scrum raamistiku simulatsioon
 • Scrum raamistiku simulatsioon Lego klotsidega. Mängime meeleoluka mänguga läbi kõik Scrum sündmused, rollid ja artefaktid. Osaleja saab praktilise kiirkogemuse Scrum raamistiku rakendamisest. (klassikoolituse puhul) 

Kasutatavad meetodid: simulatsioonimäng.

 • Interaktiivne mängulises vormis veebipõhine tegevus Scrum raamistiku põhimõtete, rollide ja sündmuste kinnistamiseks. (online koolituse puhul)
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Jätkub Scrum raamistiku simulatsioon

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.