Kontoritöö automatiseerimine AI ja teiste tarkvaralahenduste abil

Kuidas kasutada tarka tehnoloogiat oma igapäevatöö tõhustamiseks

Avasta võimalusi kontoritöö automatiseerimiseks! Koolitusel omandad oskused erinevate tehisintellekti ja tarkvaraliste lahenduste rakendamiseks igapäevatöös, et vähendada korduvaid aegavõtvaid tegevusi ning vigade hulka.  

Praktiline koolitus keskendub just osalejate tööga seotud automatiseerimise võimaluste otsimisele ning elluviimisele, et paremini aega planeerida, protsessid mõõdetavaks muuta ning kliendisuhtlust kiirendada.  

Töötajate rahulolu tõuseb, kui kõige monotoonsem ja ajamahukam osa tööst on automatiseeritud, võimaldades töötajal keskenduda sellele, mis on huvitav, arendav ja aitab ettevõttel paremaid tulemusi saavutada. 

Koolituse eesmärk on tutvustada kaasaegseid tehisintellekti ja automatiseerimise põhiprintsiipe, võimalusi ning tööriistu, mille abil oma igapäevatööd lihtsustada. 

Näiteid automatiseerimisvõimalustest kontoritöös:  

 • e-maili teel sissetulevate arvete töötlemine (salvestamine, sisestamine internetipanka/ raamatupidamisprogrammi, arve edastamine); 
 • andmetöötlus Excelis ja teistes programmides; 
 • raportite koostamine; 
 • dokumentide töötlemine; 
 • automaatsete e-kirjade koostamine ja väljasaatmine; 
 • jne 

Sihtgrupp: ettevõtete juhid, keskastmejuhid, äriprotsesside eest vastutajad ning laiemalt kõik kontoritöötajad

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid tegevuste tarkvaralise automatiseerimise võimalusi ja saab aru, millistel puhkudel ühte või teist neist rakendada;
 • teab peamisi tehisintellekti rakendamise võimalusi töö lihtsustamiseks;
 • teab peamisi protsesside automatiseerimise ja tehisintellekti rakendamise tööriistu ning on omandanud baasteadmised vähemalt ühe tööriista kasutamiseks.

Metoodika: 

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, mille juurde toob koolitaja praktilisi protsesside automatiseerimise ja tehisintellekti kasutamise näiteid. Osalejad saavad vähemalt ühte tööriista ka ise rakendada. Läbivad on arutelud. 

Koolituse tulemusena valmib osalejatel loetelu nende enda töös automatiseeritavatest protsessidest/tööülesannetest ning erinevatest automatiseerimise võimaluste kirjeldusest. Lisaks loob iga osaleja esimese automatiseeritud lahenduse, mida on koheselt võimalik oma igapäevatöös rakendada. Koolitus annab osalejatele vajalikud oskused ja kindluse, et iseseisvalt automatiseerimist jätkata. 

NB! Koolitusel palume osaleda isikliku sülearvutiga. Kellel puudub isikliku sülearvuti kasutamise võimalus, palume 3 tööpäeva enne koolitust ühendust võtta IT Koolitusega meiliaadressil: [email protected]

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Lauri Antalainen. 

Digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja  

Lauri on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega, muuhulgas protsesside optimeerimisel ja automatiseerimisel, tehisintellekti rakendamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.   

Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks infoühiskonna kategoorias.   

Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud digitaliseerimisest ja automatiseerimisest. Ta on aidanud enam kui 20 ettevõtet tehisintellekti rakendamise võimaluste hindamisel. Samuti on Lauri EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor. 

 

 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine ja tervituskohv
09:30 - 11:00
Kontoritöö automatiseerimise ja digitaliseerimise võimalused ja kasu
 • Tehisintellekti ja tarkvaralise automatiseerimise taust ja areng.
 • Tehisintellekti rakendamise võimalused kontoritöös.
 • Tarkvaralise automatiseerimise rakendamise võimalused kontoritöös.
 • Sobiva tööriista valimise põhiprintsiibid.

Kasutatavad meetodid: lühiloengud koos praktiliste näidetega, küsimused-vastused

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Kontoritöö tarkvaralise automatiseerimise võimalused ja tööriistad
 • Tarkvaralise automatiseerimise võimaluste detailsem ülevaade.
 • Protsesside ja tegevuste automatiseerimise võimaluste tuvastamine oma ettevõttes (+ praktiline ülesanne).
 • Tarkvaralise automatiseerimise elluviimise kirjeldamine.
 • Automatiseerimise tööriistade ja lahenduste tutvustamine.

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, praktiline ülesanne, küsimused-vastused

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Tehisintellekti rakendamine igapäevatöö elluviimisel
 • Tehisintellekti rakendamise võimaluste detailsem ülevaade.
 • Tehisintellekti kasutamise võimaluste tuvastamine oma ettevõttes (+ praktiline ülesanne).
 • Tehisintellekti praktiline rakendamine ettevõttes.
 • Tehisintellekti tööriistade ja lahenduste tutvustamine.

Kasutatavad meetodid: lühiloengud koos praktiliste näidetega, praktiline ülesanne, küsimused-vastused

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Ühe tarkvaralise automatiseerimise elluviimine
 • Koolitaja teeb klassi ees läbi 1-2 tarkvaralise automatiseerimise näidet, kasutades selleks erinevaid tööriistu.
 • Osalejad valivad endale meelepärase tööriista, valivad tegevuse või protsessi, mida automatiseerida ning teostavad automatiseerimise.

Kasutatavad meetodid: juhendatud praktikum

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infogaKoolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.  

Ratastooliga ligipääs on tagatud 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.