Tooteomanik – põhialuste koolitus

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine töö korraldamisel.

Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides ning kõiges selles on üks peamiseid võtmerolli kandjaid tooteomanik.

Koolituse lühikokkuvõte:

„Tooteomanik – põhialuste koolitus“ koolituse käigus saab teada, kes on tooteomanik ning milliseid tööriistu ja praktikaid tuleks kasutada, mis aitavad tooteomanikuna õnnestuda.

Kursuse eesmärgiks on aidata osalejatel aru saada, milleks on vaja toote visiooni, kuidas hallata ja prioriseerida  toote tööjärge, kuidas kirjutada tiimile kasutuslugusid ja hinnata tehtavat tööd ning kuidas eelarvestada toote arendust.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud hetkel tarkvara arenduses töötavad või alustavad tooteomanikud ning teised tarkvara arendusega seotud isikud, et saada paremat ülevaadet tooteomaniku tööst.

Kursus annab vajalikud teadmised ka juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Teadmised agiilsuse põhitõdedest ja rollidest.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kes on tooteomanik ja millised on erinevad tooteomandi kontekstid;
 • saab aru, mis on toote visioon, miks seda on vaja ja kuidas seda kasutada;
 • teab, kuidas kirjutada kasutuslugusid ja hallata toote tööjärge;
 • teab, kuidas planeerida reliise;
 • teab, mida tooteomanikuna oma töös vältida;
 • teab, kuidas tagada kõrge kvaliteediga toode.

Koolitusel on kolm teemaplokki:

 • moodul 1: Tootejuhtimine;
 • moodul 2: Kasutuslugude kirjutamine;
 • moodul 3: Toote tööjärje haldamine ja toote reliisimine.

Koolituspäevade jooksul seotakse teooria praktiliste harjutustega. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted: 

 Koolitus viiakse läbi loengu vormis kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatut paremini kinnistada. Tooteomanik - põhialuste koolitus on heaks ettevalmistuseks Professional Scrum Product Owner I eksamiks.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Loe ka koolitusest artiklit: 

"Kolm viisi, kuidas tooteomaniku rolli vääralt kasutada"

Koolitust viib läbi Andri Vanem

Andri Vanem on töötanud tarkvaraarenduses 2010. aastast. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana, otsustades liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua tarkvaraarendajatele paremat sisendit. Tänaseks on see toonud Andri tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte-agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas klientidele kvaliteetseid tarkvaratooteid tarnida.

Osalejate tagasiside koolitusele:

⭐⭐⭐⭐⭐

Maria Tamm, Tartu Ülikooli analüütik-testija

„Jäin koolitusega väga rahule. Alustasin täiesti puhta lehena. Sain väga palju uusi teadmisi nii tooteomaniku rollist ja selle rolliga kaasnevatest ülesannetest, kui ka tööprotsessist, kuidas sprinte ja reliise planeerida.
Lisaks sain veel palju praktilisi näpunäiteid ning vihjeid, milliseid töövahendeid kasutada.

Oskan nüüd täpsemalt kasutuslugusid kirja panna, mis annab võimaluse arendajatel paremini aru saada neile suunatud taskidest/bugidest.

Koolitajad olid väga toredad ja asjalikud. Teooria ja praktika on sujuvalt ühendatud, toodud on nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Jäin väga rahule, sest koolitus oli väga sisukas ning kaasahaarav."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Praktiline, piisavalt palju elulisi näiteid. Küsimused said alati ammendava vastuse.
Õppisin koolituselt 1. Kasutuslugude kirjutamist, 2. Töö jagamine väiksemateks osadeks, 3. Ülesannete delegeerimist. "

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 - 11:00
1. Kes on tooteomanik?
 • tooteomaniku rolli peamised ülesanded;
 • mida tooteomanikuna vältida;
 • tooteomaniku erinevad töövormid/kontekstid.

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Toode
 • toode ja selle defineerimine;
 • toote visioon;
 • toote elukaar;
 • toote arengu teekaart.

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Kasutuslugude kirjutamine
 • kasutuslugude kirjutamine;
 • kasutuslugude rafineerimine;
 • toote tööjärje loomine ja haldamine.

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Äriväärtus ja prioriseerimine
 • äriväärtus ja selle hindamine;
 • praktiline harjutus.

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Toote tööjärje haldamine ja toote reliisimine
 • tööjärje loomine ja tööjärje strateegiad;
 • iteratsioonide ja reliiside planeerimine;
 • erinevad testimise tasemed ja võimalused.

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Praktiline harjutus tööjärje haldamisest
 • simulatsioonimäng tootejuhtimisest.

Kasutatavad meetodid: simulatsioonimäng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.