PostgreSQL andmebaaside administreerimine

„Nullist sajani“ baaskursus PostgreSQL andmebaaside käitlemiseks

Koolitus annab detailse ülevaate vabavaralisest PostgreSQL relatsioonilisest andmebaasisüsteemist ja selle praktilisest käitamisest, alustades laiematest kontseptidest ja lõpetades igapäevaselt ettetulevate probleemide hands-on lahendamisega. Käsitletakse andmebaaside ülesseadmist ja versiooniuuendusi, konfiguratsiooni kohandamist, serverisiseste protsesside tööd ja seotud komponente, varundamist, high-availability't, turvalisuse aspekte, monitooringut ja väliseid laiendusi.

Koolituse peamiseks eesmärgiks on PostgreSQL andmebaasimootori üldtutvustus. Koolituse läbinul on täielik valmidus kriitiliste andmebaaside käitamiseks.

Koolitusele on oodatud:

 • tulevased ja praegused PostgreSQL andmebaasi haldajad;
 • kogenud andmebaasiarendajad, kes soovivad kõikide süsteemi võimalustega kursis olla.

Koolitusel osalemise eeldused:

 • eelnev kokkupuude LINUX/UNIX käsureaga;
 • elementaarne tekstifailide redigeerimise oskus (vi/vim, nano või sarnane).

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab PostgreSQL andmebaasimootori arhitektuuri, kasutusvaldkondi ja käitamise põhimõisteid;
 • oskab luua, käivitada ja konfigureerida andmebaasi instantse;
 • oskab tagada andmete permanentsust ehk kasutada varundus ja kõrgkäideldavuse tööriistu;
 • oskab lahendada jõudlusprobleeme;
 • oskab hallata serveri kasutusvõimalusi avardavaid laiendusi.

Metoodika: 

Koolituse käigus toimuvad loengud, millele järgnevad praktilised harjutused läbitud teemaplokkidest saadud uute teadmiste kinnistamiseks. Õppematerjali käsitlemist on võimalik koolitajal kohandada vastavalt kursuse alguses õpilastelt saadud info põhjal erihuvide ja seniste teadmiste kohta. Tulemusi hinnatakse pärast iga teoreetilist osa lahendatavate ülesannete kaudu.

Maht: 24 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Ants Aasma.

Ants Aasmal on 10-aastane kogemus rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele ja idufirmadele PostgreSQL teenuste pakkumises, alates jõudluse probleemide lahendamisest ja kõrgkäideldavuse tagamisest kuni privaatpilve ehitamise ja andmebaasi mootori parenduste arendamiseni. Koos sellele eelnenud arendaja ja tarkvaraarhitekti tööga on ta kogenud nii andmebaasi lahenduste arendamises kui ka nende opereerimises. Ants on aidanud klientidel ehitada sujuvalt töötavaid andmebaasilahendusi nii autotööstuses, telekommunikatsioonis, pangaduses, kosmosetehnoloogias kui ka mujal.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
PostgreSQL üldtutvustus ja installatsioon
 • ajalugu;
 • projekti ülesehitus;
 • kasutusvaldkonnad;
 • installeerimisvõimaluste ülevaade;
 • praktiline installeerimine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Põhitoimingud
 • instantside initsialiseerimine;
 • käivitamine ja sulgemine;
 • konfiguratsiooni muudatused;
 • ühendumine ja päringute tegemine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
PostgreSQL arhitektuur
 • tähtsamad kontseptid;
 • arhitektuuridiagramm;
 • andmete persisteerimine;
 • tausta-/kasutajaprotsessid;
 • tabeli reamudel;
 • transaktsioonimudel.

Kasutatavad meetodid: loeng

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Laiendatavus
 • PostgreSQL limiteeringud;
 • sisseehitatud andmetüüpide tutvustus;
 • jadad ja komposiitandmete tüübid;
 • operaatorid ja teisaldused (cast);
 • PL-keeled;
 • laiendused (extensions).

Kasutatavad meetodid: loeng

09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine
09:30 - 11:00
Varundamine
 • erinevad varundamise meetodid;
 • loogilise taseme varundamine;
 • füüsilise taseme varundamine;
 • aja „tagasikerimine” (P.I.T.R.).

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Replikatsioon
 • replikatsiooni üldidee / kõrgkäideldavus;
 • replikate ehitamine;
 • replikate konfigureerimine;
 • replikatsiooni probleemolukordade lahendamine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Turvalisus
 • turvakonfiguratsiooni eri tasemed;
 • kõige tähtsam faktor;
 • asjakohased laiendused ja auditeerimine.

Kasutatavad meetodid: loeng

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Konfiguratsiooni tuunimine
 • ülevaade, mida annab tuunida ja mida mitte;
 • 10 olulisimat parameetrit;
 • taustaprotsesside vajaduspõhine tuuning.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine
09:30 - 11:00
Regulaarne hooldus
 • „Bloat”-i kontroll;
 • autovacuum ja Wraparound-i vältimine;
 • indeksite / tabelite ümberehitamine;
 • PostgreSQL-i versiooniuuendused.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Monitooring
 • monitooringu erinevad tasemed;
 • logifailide käsitsemine;
 • sisemised meetrikad;
 • tööriistade tutvustus.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Päringujõudlus ja indeksid
 • aeglaste päringute tuvastamine;
 • indekseerimine;
 • eri-otstarbeliste indeksitüüpide tutvustus;
 • päringuplaanide mõjutamine;
 • kasulikud tööriistad.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Teemad edasijõudnutele
 • SQL erivõimalused ja analüütilised päringud;
 • PL/pgSQL funktsioonid;
 • triggerid;
 • keerulisemad rakendusarhitektuurid.

Kasutatavad meetodid: loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub õppeks vajaliku tarkvaraga arvutiklassis. Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.