PostgreSQL andmebaasid arendajale

„Nullist sajani” koolitus efektiivseks tarkvara arendamiseks PostgreSQL andmebaaside peal
Koolitus puudutab vabavaralise PostgreSQL andmebaasisüsteemi spetsiifilisi omadusi, alustades üldisega (installeerimine, arhitektuur, konfiguratsioon) ja keskendudes andmebaasi arendusega seotud punktidele - transaktsioonimudel, sessioonid, andmetüübid, päringute kirjutamine, indekseerimine, jõudlusprobleemide avastamine/lahendamine, programmeerimine protseduuride abil, turvalisus ja laiendused (extensionid).

Antud koolituse peamiseks eesmärgiks on PostgreSQL andmebaasimootori üldtutvustus ning ettevalmistus kriitiliste andmebaasirakenduste arendamiseks ja jõudlusprobleemide lahendamiseks.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud PostgreSQL andmebaaside peal arendajatele või neile, kes alles kaaluvad andmebaasimootori valikut.

Koolitusel osalemise eeldused:

 • eelnev kokkupuude SQL päringukeelega ja LINUX/UNIX käsureaga;
 • elementaarne tekstifailide redigeerimise oskus (vi / vim, nano või sarnane).

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab PostgreSQL andmebaasimootori arhitektuuri, kasutusvaldkondi ja käitamise põhimõisteid
 • Oskab luua, käivitada ja konfigureerida andmebaasi instantse
 • Oskab teha õigeid andmetüübi ja andmemudeli disaini otsuseid
 • Mõistab lahendada ja vältida jõudlusprobleeme
 • Tunneb turvalise arendamise põhiprintsiipe
 • Oskab kasuta serveri kasutusvõimalusi avardavaid laiendusi

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus toimuvad loengud, millele järgnevad praktilised harjutused läbitud teemaplokkidest saadud uute teadmiste kinnistamiseks. Õppematerjali käsitlemist on võimalik koolitajal kohandada vastavalt kursuse alguses õpilastelt saadud info põhjal erihuvide ja seniste teadmiste kohta. Tulemusi hinnatakse peale igat teoreetilist osa lahendatavate ülesannete kaudu.

Maht: 24 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Ants Aasmaa.

Senior Database Engineer, Andmebaaside koolitaja, konsultant

Ants Aasma omab 10 aastat kogemust rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele ja idufirmadele PostgreSQL teenuste pakkumises, alates jõudluse probleemide lahendamisest ja kõrgkäideldavuse tagamisest kuni privaatpilve ehitamise ja andmebaasi mootori parenduste arendamiseni. Koos sellele eelnenud arendaja ja tarkvaraarhitekti tööga on ta kogenud nii andmebaasi lahenduste arendamises kui ka nende opereerimises. Ants on aidanud klientidel ehitada sujuvalt töötavaid andmebaasilahendusi nii autotööstuses, telekommunikatsioonis, pangaduses, kosmosetehnoloogias kui ka mujal.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
PostgreSQL üldtutvustus ja installatsioon
 • ajalugu;
 • projekti ülesehitus;
 • kasutusvaldkonnad ja eelised arendamisel;
 • installeerimisvõimaluste ülevaade;
 • praktiline installeerimine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Põhitoimingud
 • instantside initsialiseerimine;
 • lokaalid ja kodeeringud (encoding);
 • käivitamine ja sulgemine;
 • konfiguratsiooni muudatused;
 • ühendumine ja päringute tegemine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
PostgreSQL arhitektuur
 • tähtsamad kontseptid;
 • arhitektuuridiagramm;
 • tausta-/kasutajaprotsessid;
 • tabeli reamudel;
 • transaktsioonimudel.

Kasutatavad meetodid: loeng

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Laiendatavus
 • PostgreSQL limiteeringud;
 • sisseehitatud andmetüüpide tutvustus;
 • jadad ja komposiitandmete tüübid;
 • operaatorid ja teisaldused (cast);
 • PL-keeled;
 • laiendused (extensions).

Kasutatavad meetodid: loeng

09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine
09:30 - 11:00
Elementaarne konfigureerimine
 • ülevaade, mida annab tuunida ja mida mitte;
 • 10 olulisimat parameetrit;
 • kiire jõudluse testimine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Monitooring
 • monitooringu erinevad tasemed;
 • logifailide käsitsemine;
 • sisemised meetrikad;
 • tööriistade tutvustus.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Päringujõudlus
 • jõudlussõbralik disain;
 • aeglaste päringute tuvastamine;
 • päringuplaanide mõjutamine;
 • kasulikud laiendused ja tööriistad.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Indekseerimine
 • indeksite üldteooria ja vaikeindeksid;
 • eriotstarbeliste indeksitüüpide tutvustus;
 • täisteksti ja „hägus”-indekseerimine;
 • indeksi „kasuteguri” arvutamine;
 • re-indekseerimine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine
09:30 - 11:00
„Advanced SQL”
 • agregaadid ja järg-agregaadid;
 • statistilised funktsioonid;
 • aknafunktsioonid (Window Functions);
 • LATERAL JOIN;
 • DISTINCT ON;
 • CTE-d ja rekursioon;
 • JSONB ehk NoSQL.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Protseduurid ja PL-keeled
 • PL-keelte üldidee;
 • PL/pgSQL funktsioonide tutvustus;
 • tava-triggerid;
 • event-triggerid;
 • uute v11+ protseduuride tutvustus.

Kasutatavad meetodid: loeng

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Partitsioneerimine
 • üldidee;
 • partitsioonimisstrateegia valimine;
 • „Kaug”-partitsioonid.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
„Edasijõudnud” teemad
 • loogiline replikatsioon;
 • levinumad „contrib” ja välised laiendused;
 • keerulisemad rakendusarhitektuurid.

Kasutatavad meetodid: loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.