Graafikafailide koolitus

GIF-ist PNG-ni, JPEG-st HEIC-ini, PDF-ist SVG-ni ja kõigest, mis sinna vahepeale käib
Erinevate infotehnoloogiliste lahenduste loomisel on oluline, et kõik tööfailid sobiks kokku järgmises etapis. Lisaks peaksid need vastama tehnilistele vajadustele.

Disainerid ja veebiarendajad tegelevad erinevate failide ja formaatidega, kuid kuidas need ühiselt tööle saada? Kuidas tehtud tööd vastaksid tehnilistele vajadustele? Mida peale hakata HEIC-iga? 

„Graafikafailide koolituse“ eesmärk on tutvustada erinevate graafikaformaatide olemust, ajalugu ning anda suunised, millal ja mida kasutada võiks.

Koolituse lühikokkuvõte:

Koolitusel räägitakse raster- ja vektorgraafika olemusest ning millises olukorras on emba - kumba mõistlik või ebamõistlik kasutada. Vaadeldakse arvutigraafika ajalugu ja kirjeldatakse olulisemate formaatide, nagu GIF, JPEG, SVG, PNG, PSD, AI, EPS ja PDF sünnilugu, eesmärke ja vajadusi.  Eelneva käigus kujuneb arusaam, millal ja mida kasutada võiks, mis on erinevate tehnoloogiate eelised ja millised on puudused.

0211 Audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühm. 

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud disainerid ja desktopperid, kelle töö osaks on oma materjale edastada arendusprotsessis kasutamiseks.

Samuti on kursus mõeldud front-end arendajatele, kelle töö eesmärk on ehitada võimalikult optimaalseid lahendusi.

Koolitus sobib ka projektijuhtidele, kes peavad disaini/UI/UX/arenduse protsesside vahel materjale küsima ja edastama ning kõigile teistele, kelle töö hõlmab tööd graafika ja seotud failidega.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab raster- ja vektorgraafika erinevusi.
  • Omab ülevaadet enimkasutatavate failiformaatide ajaloost, võimalustest, eesmärkidest ja puudustest.
  • Oskab valida erinevateks eesmärkideks sobiva formaadi.
  • Oskab omandatud teadmisi rakendada oma igapäevatöös.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Inglise keele mõistmine ja varasem kokkupuude arvutigraafikaga.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub loengu vormis, võimalusega igal ajal küsimusi esitada. Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutamise hindamiseks viktoriin/ digitaalne veebiküsitlus, kus koolitaja esitleb enamlevinud stsenaariumeid ning osalejad saavad pakkuda oma valiku, millise failiformaadi kasuks otsustada.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 - 11:00
1. GIF-ist PNG-ni
  • Üks pilt ja tuhat sõna
  • Rastergraafika vs vektorgraafika
  • GIF, JPEG, PNG, HEIC, PSD

Kasutatavad meetodid: Loeng

11:00 - 11:45
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. PDF-ist SVG-ni
  • SVG, AI, PDF, EPS
  • Praktilisi probleeme päriselust 
  • Küsimused-vastused

Kasutatavad meetodid: Loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.