Tooteomanik – põhialuste koolitus

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine oma töö korraldamisel.

Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides ning kõiges selles on üks peamiseid võtmerolli kandjaid Tooteomanik.

 

Koolituse lühikokkuvõte:

„Tooteomanik – põhialuste koolitus“ koolituse käigus saab teada, kes on tooteomanik ning milliseid tööriistu ja praktikaid tuleks kasutada, mis aitavad tooteomanikuna õnnestuda.

Kursuse eesmärgiks on aidata osalejatel aru saada, milleks on vaja toote visiooni, kuidas hallata ja prioriseerida  toote tööjärge, kuidas kirjutada tiimile kasutuslugusid ja hinnata tehtavat tööd ning kuidas eelarvestada toote arendust.

Koolitusel on kolm teemaplokki - Moodul 1: Tootejuhtimine, Moodul 2: Kasutuslugude kirjutamine ning Moodul 3: Toote tööjärje haldamine ja toote reliisimine.

Koolituspäevade jooksul seotakse teooria praktiliste harjutustega. 

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud hetkel tarkvara arenduses töötavad või alustavad tooteomanikud ning teised tarkvara arendusega seotud isikud, et saada paremat ülevaadet tooteomaniku tööst.

Kursus annab vajalikud teadmised ka juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Teab, kes on tooteomanik ja millised on erinevad tooteomandi kontekstid
  • Saab aru, mis on toote visioon, miks seda on vaja ja kuidas seda kasutada
  • Teab, kuidas kirjutada kasutuslugusid ja hallata toote tööjärge
  • Teab, kuidas planeerida reliise
  • Teab, mida tooteomanikuna oma töös vältida
  • Teab, kuidas tagada kõrge kvaliteediga toode

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Teadmised agiilsuse põhitõdedest ja rollidest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: 

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Koolitus viiakse läbi loengu vormis kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatud paremini kinnistada.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude käigus (osalejate ootused vs tagasiside).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus.

Maht: 12 akadeemilist tundi

  

Koolitushind sisaldab:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.
 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1.Kes on tooteomanik?
• Tooteomaniku rolli peamised ülesanded
• Mida tooteomanikuna vältida
• Tooteomaniku erinevad töövormid/kontekstid
Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Toode
• Mis on toode ja kuidas seda defineerida
• Toote visioon
• Toote elukaar
• Toote arengu teekaart
Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Kasutuslugude kirjutamine
• Kasutuslugude kirjutamine.
• Kasutuslugude rafineerimine
• Toote tööjärje loomine ja haldamine
Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Äriväärtus ja prioriseerimine
• Mis on äriväärtus, kuidas seda hinnata
• Praktiline harjutus
Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Toote tööjärje haldamine ja toote reliisimine
• Tööjärje loomine ja tööjärje strateegiad
• Iteratsioonide ja reliiside planeerimine
• Erinevad testimise tasemed ja võimalused
Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Praktiline harjutus tööjärje haldamisest
• Simulatsioonimäng tootejuhtimisest
Kasutatavad meetodid: simulatsioonimäng