Power BI DAX keel (õhtune)

Andmemudeli arvutamise tehnoloogia professionaalidele
DAX keel on Power BI's ja PowerPivotis (Excel) kasutatav tabeliarvutuse keel. DAX on sarnaselt Exceli valemitele funktsionaalne keel, mille abil saab luua algoritme andmeanalüüsis ja visualiseerimisel. DAX'i teadmine sobib neile, kes töötavad või plaanivad töötada Power BI Desktop programmiga. DAX'i kursusel saab omandada fundamentaalsed teadmised ja praktilise kogemuse. See kursus sobib kõigile neile, kes soovivad arendada BI lahendusi Power BI ja SSAS Tabular keskkonnas.

Sihtgrupp: Power Query ja Power BI kasutajad. Kõigile neile, kes soovivad õppida keerulisemate algoritmide loomist DAX keeles. Lisaks sobib koolitus andmelao arhitektidele, kes ehitavad Tabular tüüpi andmekuubikuid SSAS keskkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab DAX keele õigekirja.
 • Oskab määrata andmetabelite relatsioonid.
 • Oskab kirjutada DAX valemeid ja päringuid.
 • Oskab luua arvutatud tulpasid ja mõõdikuid.
 • Oskab kasutada DAX Studio tarkvara.
 • Oskab hinnata rea- ja filtrikontekstil põhinevat arvutuse loogikat mõõdikute kirjutamisel.

Koolitusel osalemise eeldused: Soovitatavalt eelnev kogemus Exceli ja/ või Power BI kasutamisel.

 Koolitusel käsitletavad teemad:

 • DAX keele sissejuhatus.
 • Andmetabelite relatsioonid ehk seosed ja nende rakendamine.
 • DAX keeles mõõdikute kirjutamine.
 • Arvutatud tulbad.
 • Arvutatud mõõdikud.
 • DAX päringud.
 • Analüüsilahenduse loomine läbi erinevate DAX mõõdikute ja harjutuste. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet. Koolitus toimub neljal järjestikusel õhtul kell 17.00-20.30.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist; 
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
17:00 - 17:45
Sissejuhatus
17:45 - 18:30
DAX keel
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 19:45
Arvutatud tulbad
19:45 - 20:30
Harjutused tulpadega
17:00 - 17:45
Arvutatud mõõdikud
17:45 - 18:30
Harjutused mõõdikutega
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 19:45
Mõõdikute rakendamine
19:45 - 20:30
Erinevad harjutused
17:00 - 17:45
DAX päringud
17:45 - 18:30
Harjutused DAX Studio´ga
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 19:45
Erinevad harjutused DAX mõõdikutega
19:45 - 20:30
Erinevad harjutused DAX mõõdikutega
17:00 - 17:45
Andmemudeli loomine
17:45 - 18:30
Täiendamine arvutatud mõõdikutega
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 19:45
Raporti koostamine
19:45 - 20:30
Kokkuvõte