Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Osalesime 29. septembril toimunud Hariduskonverentsil 2015 „Tööandja ootused IKT-oskustele“, mille korraldasid Microsoft ja ITL.

Tegemist oli väga huvitava konverentsiga, kus räägiti teemakohastest arengutest, ootustest ja võimalustest. Järgnevalt mõned nopped ettekannetest, mis võivad ka Sulle huvi pakkuda.

Hariduskonverents 2015

Tulevik on robotite ja tehisintellekti päralt!

Siim Sikkut tõi välja selle, et tulevikus kasutatakse aktiivselt tehisintellekti ja seda eri valdkondades. Samuti areneb väga kiirelt robootika valdkond ning tõenäoliselt võtavad robotid tulevikus inimestelt ära paljud tänased töökohad. Seejuures ei maksa aga muretseda, et inimesed jäävad ilma tööta, lihtsalt töökohad ise muutuvad. Ka Doris Põld ITList väitis, et IT ikkagi loob uusi töökohti ja tõstab teiste valdkondade tulemusi. Küll aga eeldab 90% kõikidest ametikohtadest aastal 2020 digioskuste olemasolu.

Trendiks on, et tulevikus vajatakse üha rohkem nn mõttetööga tegelevaid ja heade suhtlusoskustega töötajaid ning vähem rutiinse ja lihtsama iseloomuga töö tegijaid. Digitaalne kirjaoskus on möödapääsmatu, aga fookus tuleks seada ka kõrgematele oskustele.

Milliseid inimesi otsivad tööandjad?

Ka Elmo Meier kinnitas oma ettekandes reaalse ettevõtte (Ragn-Sells) näitel trendi, et ollakse üha enam tehnoloogiapõhised ning nõudlus lihttööliste järele väheneb. Vajatakse töötajaid, kellel on mh väga oluline ka laiapõhjaline arvutikasutuse ning nutiseadmete kasutamise oskus.

Skype Eesti juht Andrus Järg rõhutas, et rahvusvahelises konkurentsis annavad eelise sotsiaalsete ja kultuuridevahelise suhtluse oskused, avatus ja suhtumine, riskide võtmise julgus ning võõrkeelte oskus. Seejuures on vaja sotsiaalseid, kultuuriteadlikke, laia silmaringiga inimesi, kel oleks ka head tehnilised teadmised ja koostööoskused.

Mis on IKT töös muutunud?

Eesti Telekomi uute äride juht Holger Haljand tõi välja mitmeid tähelepanekuid, mis on IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) töös muutunud. Märksõnadeks olid:

  • kiiresti arenev tehnoloogia
  • IT ja telko infra ühtlustumine
  • palju andmeid (big data)
  • uued tööriistad ja -meetodid, ärimudelid, konkurents
  • start-upid ja innovatsioon
  • kiirem arendusprotsess
  • rahvusvaheline äri ja globaalne tööjõud

Digitaalne kirjaoskus on kesine

Konverentsil toodi korduvalt välja seda, et digitaalne kirjaoskus on meie inimestel täna veel kesine. Näiteks ei osata piisavalt hästi kasutada kontoritarkvara ning kohati on isegi baastase väga puudulik. Seega arenguruumi on küllaga! Ka meie praktika näitab, et kui tellitakse või osaletakse kontoritarkvara koolitustel, siis on inimestel tihti „Ahaa!“ kogemus: saadakse aru, et seni tehtud tööd oleks võinud palju nutikamalt teha ning seeläbi palju väärtuslikku aega kokku hoida. IT Koolitus pakub kontoritarkvara koolitusi nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Hariduskonverents 2015

Kuidas on lugu hammaste pesemisega?

IT oskusi on vaja pea igas ametis ja erialal, seda suuresti juba täna ja kindlasti veelgi rohkem tulevikus. Kindlasti on märgata trendi, et IKT siirdub tugevalt teistesse valdkondadesse ja pole tulevikus asi iseenesest. Inimeste digitaalne kirjaoskus peab muutuma nn hügieenitasemeks - sama tavaliseks, kui hammaste pesemine, nagu konverentsil võrdluseks toodi :)