Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Tere!

IT Koolitus sai käesoleval aastal 20-aastaseks. Nende aastate vältel oleme edukalt koolitanud üle 15 000 inimese. Minu jaoks räägivad need numbrid eelkõige suurest usaldusest ja pühendumusest. Meie kliendid ja koolitustel osalejad usaldavad meid; meie koolitajad ja meeskond on pühendunud suurepärase koolitusteenuse pakkumisele.

Kas Sina oskad nimetada valdkonda, mis pole tänasel päeval IT-ga seotud? Ülikiiresti muutuv ja pidevalt arenev info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on „tunginud“ igale poole ja vajadus vastavate teadmiste järgi üha kasvab. Näiteks lugesin hiljuti artiklit* sellest, kuidas IT-st on saanud turunduse selgroog ja seetõttu on tekkinud uus amet - turunduse peatehnoloog (CMT – Chief Marketing Techologist). Omast kogemusest võin öelda, et agiilses tarkvaraarenduses levinud põhimõtted ja töövõtted tulevad kasuks ka paljudes teistes tegevussfäärides. Ka oma koolitustel märkame üha enam mitte-IT taustaga inimesi.

Loomulikult areneb ja muutub ka IT Koolitus ise pidevalt. Peame mitte ainult ajaga kaasas käima, vaid alati samm eespool olema. Kuidas muidu oskaksime lisaks koolitamisele anda ka nõu, milliseid uusi tehnoloogiaid ja tarkvaralahendusi on üldse mõistlik kasutada? Hoiame end tasemel tagades parima tehnilise ja koolitusalase kompetentsi, täiskasvanutele nauditava õpetamismetoodika, moodsa koolituskeskuse, suurepärase klienditeeninduse ning pideva teenuse kvaliteedi parendamise.

Ilusat alanud kevade jätku ja leidke ikka aega enesetäiendamiseks, sest teritatud saega läheb töö ladusamalt!

*Mainitud artikkel: Brinker, Scott; McLellan, Laura (2014) The Rise of the Chief Marketing Technologist. Harvard Business Review

Lugupidamisega
Martin Palm
Tegevjuht, juhatuse esimees

NB! Martin liitus IT Koolituse meeskonnaga 2014. a novembris ja tegeleb igapäevaselt ettevõtte juhtimise ja arendamisega. Ta on ülikoolis õppinud andragoogikat ja IT juhtimist, koolitusvaldkonnas tegev alates 2009. Martin peab oluliseks võtta aega enesetäiendamiseks ja usub, et õppida tuleb pidevalt – igal ajal ja igas vanuses. Vabal ajal meeldib talle sportida, lugeda ja looduses viibida.