Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Tänapäevane tehnoloogia võimaldab pidada relvavõitluse asemel kübersõda, mis võib riikidele või organisatsioonidele olla sama laastav või veel hullemgi. Lisaks on saanud häkkimisest ülemaailmne äri, kus liiguvad väga suured ja mustad rahad. Kahjuks saab kogemusest öelda, et ka üsna tagasihoidlik kübarrünnaku intsident võib põhjustada ettevõtetele majandusliku kahju ja ka kindlasti halba mõju ettevõtte mainele. Siiski on lohutav selle musta pildi valguses öelda, et paljud küberrünnaku meetodid on võimalik ennetada juba tarkvara või IT süsteemide planeerimise ja arendamise ajal. Spetsialistid väidavad, et tarkvaraarendajatele turvalise programmeerimise õpetamine on kõige kuluefektiivsem tegevus turvaliste süsteemide ja tarkvaratoodete arendamisel.

IT Koolitus on alustanud koostööd Secure Coding Academy koolitajatega, kes viivad läbi laias valikus praktilisi turvaalaseid koolitusi tarkvarasüsteemide ja -toodete arendusgruppidele ja arendusgruppide juhtidele. Tutvumishinnaga koolituseks on kahepäevane .NET, C# and ASP.NET Coding Security koolitus, mille tulemusena on osalejad omandanud programmeerimisalased teadmised ja oskused, et ennetada ebaturvaliste programmikoodide koostamist ja osata hinnata võimalikke ohukohti programmeerimisel. Koolituse keeleks on inglise keel ja selle viib läbi Erno Jeges, kes on tunnustatud IT ja programmeerimise spetsialist ning pikaajaliste koolitaja kogemustega. Ernol on põhjalikud valdkonnaalased teadmised, mis tagavad teemakäsitluse sügavuse ja ka seoste loomise konteksti paremaks mõistmiseks.

Koolitusel osalejad hindavad just koolituse praktilisust ja aktuaalsust ning koolitajate kompetentsust. Küberkuritegevus on valdkond, mis areneb tehnoloogia arenguga käsikäes ja on hädavajalik, et koolitused oleksid alati ajakohased, mistõttu näevad koolituse väljatöötajad igapäevaselt vaeva, et analüüsida ja hinnata uusi küberründe meetodeid ning nende vastu võimalike kaitsemehhanisme. Seetõttu võib hinnata koolituse läbiviijaid valdkonna tipp-tegijateks. Loe paljude koolitusel osalejate arvamusi Security Coding Academy koolituste kohta üle maailma siit: http://www.securecodingacademy.com/reviews

Koolitused viiakse läbi arvutilaboratooriumites, kus õppijad saavad praktilise kogemuse enimlevinud programmeerimiskeelte ja veebiaplikatsioonide turvalisest arendamisest ja programmeerimisest. Koolitused sisaldavad küberrünnaku meetodeid tutvustavaid harjutusi ja neid vältivaid kaitsetehnikaid ning mitmeid praktilisi harjutusi, mis tehakse läbi reaalset situatsiooni imiteerivates virtuaalsetes masinates.

Tuleviks on plaanis viia koostöös Secure Coding Academy koolitajatega läbi ka C/C++ Secure Coding, Android Security jt koolitusi. Kõik koolitused toimuvad IT Koolituse mugavates ja parimale tehnoloogilistele nõudmistele vastavates arvutiklassides.