Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

1. Üldsätted

1.1. Täiskasvanute koolituse korraldamise aluseks IT Koolituskeskuse OÜ-s on täiskasvanuhariduse õigusaktid ja teised seonduvad õigusaktid.

1.2. Õppetöö toimub koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel.

1.3. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit)

1.4. Koolitus toimub enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.5. Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.koolitus.ee

2. Koolitusele registreerumine

2.1. Koolitusele registreerumine toimub vastava registreerumisvormi täites kodulehel www.koolitus.ee.

2.2. Infot koolituse registreerumise kohta saab See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja telefonilt tel 618 1720.

3. Koolituse eest tasumine

3.1. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust.

3.2. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

3.3. Osaliselt tagastame õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms.)

4. Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

4.1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefoni teel (tel 618 1720).

4.2. Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.

4.3. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.

4.4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

5. Koolituse korraldamine ja lõpetamine

5.1. Koolitusel osalejal täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe.

5.2. Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms).

5.3. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.

5.4. Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse.

6. Koolitatava õigused ja kohustused

6.1. Koolitataval on õigus:

6.1.1. enne kursusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;

6.1.2. näidata koolituste eest tasutud õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. 29.

6.2. Koolitatav on kohustatud:

6.2.1. täitma koolituskeskuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;

6.2.2. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

6.2.3. hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

6.2.4. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.