Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine Java programmeerijateks. NB! See projekt on lõppenud!

Projekt "Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine Java programmeerijateks" Vaata Maailma SA tellimusel ja EL Sotsiaalfondi vahenditega lõppes juunis 2013. Projekti kestus oli 8 kuud.

Koostöös Eesti Töötukassaga ja Vaata Maailma SA tellimusel kutsuti koolitustele noori (16-24 aastaseid) töötuid Tallinnast ja Harjumaalt. Koolituse eesmärgiks oli anda osalejatele Java programmeerijana töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Väljaõpe sisaldas igale osalejale 10-päevast tutvumispraktikat ettevõttes, kuni 15-tunnist nõustamistsüklit, 20-päevast erialakoolitustsüklit ja 15-päevast tööpraktikat potentsiaalse tööandja juures.

Nõustamistsükli raames läbiti järgmised teemad:
• Karjääriplaani koostamine
• Tööklubi
• Psühholoogiline-, sotsiaalnekarjääri ja/või võlanõustamised (vastavalt iga osaleja individuaalsele vajadusele)
Erialakoolitus toimus spetsiaalse programmi alusel, sisaldades kursuseid:
• Sissejuhatav seminar programmeerimisse
• Course: Java Programming Language, Java SE 6
• Course: Developing Applications for the Java EE 6 Platform
• Course: Developing Web Services Using Java Technology, Java EE 6
• Course: Java Certification Preparation Seminar
Kursuste lõppedes said osalejad võimaluse sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksamid:
• Java Standard Programmer Certified Professional eksam
• Java Platform, Enterprise Web Services Developer Certified Expert eksam

Osalejatele oli väljaõpe tasuta. Koolitused läbis 70 noort inimest.  Tänase seisuga hinnatakse töölesaajate arvuks 78%.

Koolitusprogramm rahastati Vaata Maailma SA projektist "Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine Java programmeerijateks". Nimetatud projekti toetati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest rahastatud inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetmest „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamine".

Projektijuht oli Heiki Mäeküla.